Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методика навчання

Спеціалізації - "Інноваційні методики навчання філологічних дисциплін (українська мова і література, іноземна мова)"Дисципліни цієї спеціалізації передбачають із третього курсу поглиблене вивчення інноваційних підходів до викладання української мови і літератури у середній школі, а також вивчення особливостей використання ІТ-технологій на уроках іноземної мови, позашкільної роботи вчителя-філолога, теорії і практики написання навчальної і методичної літератури для середньої школи та ін.

"Концепції і стратегії навчання української мови і літератури, іноземної мови у середній школі". Дисципліни цієї спеціалізації передбачають вивчення історії методики викладання української літератури  у середній школі, а також ознайомлення студентів із сучасними методиками навчання написання творчих робіт на уроках рідної мови, використання наукового мовлення на уроках рідної мови у середній школі, осино використання ІТ-технологій на уроках української мови. Спеціалізація знайомить студентів із теорія та практикою укладання навчальних програм і посібників для середньої школи.

Освітня кваліфікація - 25157  вчитель середнього навчального закладу (українська мова і літератури, іноземної мови).

Куратор освітньої програми -  тел.: 239-33-68; e-mail: novitnya@ukr.net .

 

Нова освітня програма Інституту філології, запроваджена 2016 року,  вона передбачає фахову поглиблену підготовку вчителя української мови і літератури, іноземної мови.

Студенти, які навчатимуться за цією програмою, поглиблено вивчатимуть українську мову та історію української літератури, але й отримають можливість вивчити іноземну мову на рівні В2+. Крім того, значна частина дисциплін орієнтована на підготовку вчителя навчального закладу І–ІІ рівня акредитації, а це: методика курсу із сучасної української та світової літератури для дітей, такі дисципліни, як методика викладання української мови і літератури, іноземної мови у середній школі, педагогіка, вікова психологія та ін.

Дисципліни викладаються із урахуванням новітніх дослідницьких практик в українській філології, з використанням сучасних інформаційних технологій. Викладання іноземних мов орієнтоване насамперед на практичну підготовку фахівця, який повинен освоїти сучасні тенденцій у навчанні іноземним мовам у вищому навчальному закладі.

Освітня програма передбачає дві практики: навчально-педагогічну та виробничу – на посаді вчителя навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації.

Студенти матимуть змогу обрати одну із двох спеціалізацій, які забезпечують поглиблене вивчення сучасних концепцій викладання української мови і літератури та іноземної мови у середній школі.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця : 

  • Українська мова (фонетика, лексика і фразеологія, морфологія, синтаксис, стилістика)
  • Історія української літератури (від давньої – до сучасної української літератури)
  • Іноземна мова
  • Методика викладання української мови і літератури у середній школі
  • Методика викладання іноземної мови у середній школі
  • Загальна і вікова психологія
  • Загальна і вікова педагогіка

Практики:  Навчально-педагогічна практика у навчальних ліцеях, гімназіях, загальноосвітніх навчальних закладах. Виробнича практика на посаді вчителя української мови і літератури, іноземної мови у середній школі.

Орієнтовні місця працевлаштування 

Навчальні заклади I–ІІ рівнів акредитації (школи, ліцеї, гімназії, загальноосвітні навчальні заклади)

 

Кафедри, які здійснюють випуск фахівців:

Кафедра історії та стилістики української мови;

Кафедра історії української літератури та шевченкознавства;

Кафедра новітньої української літератури;

Кафедра сучасної української мови.