Переклад з англійської та західноєвропейської мови

Академічна кваліфікація – Бакалавр філології. 

Професійна кваліфікація – фахівець з перекладу.

 

Освітня програма є спеціалізованою програмою для підготовки усних та письмових перекладачів.

На І та ІІ році навчання проводиться інтенсивна мовна підготовка: студенти поглиблюють свої знання англійської мови (General English – до 14 годин на тиждень) та опановують другу західноєвропейську мову (німецьку, французьку, іспанську, італійську, португальську, новогрецьку – за вибором). На ІІІ та ІV році навчання вивчення обох іноземних мов пристосоване до потреб перекладацької діяльності: майбутні перекладачі оволодівають фаховими мовами (Language for Special Purposes), тобто різновидами мови, що використовують у професійному спілкуванні, зокрема, в галузі права, економіки, фінансів, туризму, суспільно-політичній сфері. Вивчення фахових мов гармонійно поєднано з відповідними курсами галузевого перекладу – “Переклад економічних текстів”, “Переклад у банківській галузі”, “Переклад у сфері ділового спілкування”, “Переклад суспільно-політичних текстів”, “Переклад у сфері реклами” тощо.

Заняття з усного перекладу відбуваються у спеціальних лабораторіях, устаткованих сучасним обладнанням. У комп’ютерних класах студенти навчаються працювати з допоміжними програмами для перекладу – CAT-програмами (CAT– Computer Assisted Translation).

Спеціалізації: Письмовий та усний галузевий переклад” та Переклад у міжкультурній комунікації. Обидві спеціалізації включають практичні курси як з письмового, так і усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису.

Профілюючою кафедрою є кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови (завідувач – д.ф.н., проф. Коломієць Л.В.). Склад кафедри єунікальним для університетських кафедр перекладу України. У нас працює 4 доктори наук, 15 доцентів, які забезпечують високий фаховий рівень викладання.