Російська мова і література та англійська мова

Спеціалізації -  лінгвістична – «Антропологічні виміри російського мовознавства», літературознавчу – «Література – актуальні парадигми», загальнофілологічна – «Мова і література в загальнокультурних процесах».

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології.

Куратор освітньої програми - зав.каф. російської мови, д.ф.н., профОлена Степанівна Снитко;239-34-30; elenasnytko@ukr.netзав.каф. історії російської літератури, д.ф.н., проф. Ганна Юріївна Мережинська;239-34-39; ruslit@ukr.net.

 

Освітня програма спрямована на забезпечення сучасної університетської підготовки фахівців із: російської мови  (перша мова); історії російської літератури; західноєвропейської мови (друга мова – англійська/ німецька/французька/  іспанська/італійська).

         Програма передбачає:

 

  • викладання всіх обов’язкових гуманітарних дисциплін, лінгвістичних та літературознавчих  курсів;
  • викладання англійської(або іншої західноєвропейської) мови з урахуванням новітніх трендів віртуального та інтерактивного навчання;
  • грунтовну підготовку з теоретичних курсів російської  та іноземної мови та  теоретичногомовознавства, комплекс теоретичних дисциплін, що забезпечують фундаментальну підготовку, професійний рівень, світогляд сучасного фахівця з мови;
  • поглибленуфілологічнупідготовкузавдякизначному за обсягом курсу історії російської літератури;
  • базову підготовку з української мови, новітньої української літератури, зарубіжної літератури, старослов’янської мови.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: Сучасна російська мова; Історія російської мови; Іноземна мова (теоретико-практичний курс); Історія російської літератури; Сучасний російський літературний процес.

Практики в межах : Фахово-виробнича практика з відривом.

Отримані знання та вміння надають можливість професійної реалізації в таких видах діяльності: добір, класифікація та систематизація текстів у дослідницьких установах різного рівня, допоміжна робота у засобах масової інформації, філологічне забезпечення у роботі установ різного типу, коректорська робота тощо.

Випуск фахівців здійснюють кафедри російської мови та  історії російської літератури.