ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ ТА УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Спеціалізації - 1) Організація літературної діяльності (кваліфікація 3439 – фахівець з літературної творчості, української мови і літератури. 2) Теорія літератури (кваліфікація 3439- фахівець з літературної творчості, української мови і літератури).

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології.

Куратор освітньої програми - д.ф.н, проф. Олександр Григорович Астаф'єв тел. 066-09-10-270, as_taf@ukr.net.

Основні дисципліни: окрім обов'язкових (філософія, іноземна мова, історія зарубіжної літератури Сходу та Заходу  та ін.) студенти матимуть змогу освоїти такі дисципліни, як «Теорія і практика редагування», «Проектний менеджмент у літературній діяльності»,  «Міжнародний досвід у промоції літератури», «Англійська мова в організації літературної діяльності», «Практичний курс з написання текстів (creativewriting)», «Література і ринок», майстер-класи з поезії, прози, драматургії перекладу.

Змістове наповнення програми. Передбачено вивчення специфіки літератури як виду мистецтва слова, структури художнього образу, поетики літературно-художнього твору (тематики, проблематики, сюжету, композиції, системи образів, художньої мови) і звукової сфери (фоніки), особливостей віршування і закономірностей літературного процесу (художній метод, індивідуальний стиль, літературний напрям).

Набуті навички і знання, мають сприяти розвиткові у студентів художнього мислення, особистої ініціативи, здатності і прагнення до самоосвіти, тобто тих умінь, які допоможуть їм гідно виконати свою соціальну роль і знайти своє місце на ринку праці. Цьому сприяють повага до культивованих в університеті академічних цінностей, здатність університету гарантувати своїм студентам свободу й умови задоволення культурних і навчальних цінностей.

Студенти проходять джерелознавчу практику у Відділі рукописів Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, Інституті рукописів Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського, творчу практику у редакціях видавництв, газет, журналів, інтернетвидань і телебачення.

Після завершення навчання студенти матимуть змогу працювати у редакціях часописів і журналів, телекомпаній, видавництв, у літературних агенціях, установах Національної спілки письменників України, прес-службах та масової інформації державних органів та ін.

Пропонує: кафедра теорії літератури, компаративістики і літературної творчості.