Російська мова та переклад (для іноземців)

Спеціалізації -  1.«Викладання російської мови як іноземної»; 2.«Російська мова в лінгвокультурологічному аспекті».

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології.

Куратор освітньої програми – к.ф.н., доц. Самусенко Оксана Миколаївна; 050-381-23-45, oksamusenko@mail.ru.

Освітня програма зорієнтована на іноземних громадян, які хочуть фахово оволодіти російською мовою та основами перекладацької майстерності; навчальні предмети спрямовані на формування у студентів комунікативної компетентності з російської мови (на рівні В2), системи знань з усіх рівнів російської мови (фонетика, лексикологія, словотвір, морфологія, синтаксис), умінь та навичок перекладу з російської мови на свою рідну та навпаки, базових знань з другої іноземної мови (західноєвропейської) та елементарних знань з третьої іноземної мови (української).

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: практичний курс російської мови, практика письмового та усного перекладу, сучасна російська мова, практичний курс другої іноземної мови, бакалаврська робота.

Практики: фахово-виробнича практика (перекладацька), навчально-виробнича практика (викладацька ознайомлювальна) – за 1-ою спеціалізацією, навчально-виробнича практика (країнознавча) – за 2-ою спеціалізацією.

Можливості (орієнтовні місця) працевлаштування: перекладач, лаборант наукового підрозділу (переклад).

Кафедра, яка здійснює випуск фахівців, – кафедра української та російської мов як іноземних.