Українська мова та література (для іноземців)

Спеціалізації - 1) «Практичний переклад для тих, хто вивчає українську мову як іноземну»; 2) «Російська мова».

Освітня кваліфікація - Магістр філології. Викладач вищого навчального закладу.

Куротор освітньої програми – к.ф.н., доц. Швець Ганна Дмитрівна; 096-913-94-25, hannash@meta.ua

 

Освітня програма зорієнтована на іноземців, що володіють українською мовою на рівні В2; система навчальних дисциплін спрямована на розвиток комунікативної компетентності з української мови (на рівні С1), поглиблення фахових знань з теорії мови та літератури, української мови та літератури, розвиток дослідницьких умінь та навичок студентів у галузі української філології, лінгводидактики та перекладу, підготовку викладачів української мови, обізнаних з методикою її навчання в іноземній аудиторії.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: практичний курс української мови; актуальні проблеми історії української літератури, лінгводидактичні основи викладання української мови як іноземної, теорія літератури, загальне мовознавство, магістерська робота.

Практики: виробнича практика (асистентська), переддипломна практика; навчальна практика (перекладацька) – за 1-ою спеціалізацією, навчальна практика (краєзнавча) – за 2-ою спеціалізацією.

Можливості (орієнтовні місця) працевлаштування: філолог, перекладач, викладач української мови як іноземної.

 

Кафедри, які здійснюють випуск фахівців, – кафедра української та російської мов як іноземних, кафедра новітньої української літератури.