Російська мова та література (для іноземців)

Спеціалізації - «Практичний переклад для тих, хто вивчає російську мову як іноземну»; «Українська мова».

Освітня кваліфікація - Магістр філології. Викладач вищого навчального закладу.

Куратор освітньої програми – к.ф.н., доц. Ніколаєва Наталія Сергіївна; тел. 093-618-27-42.

Освітня програма зорієнтована на іноземців, що володіють російською мовою на рівні В2; система навчальних дисциплін спрямована на розвиток комунікативної компетентності з російської мови (на рівні С1), поглиблення фахових знань з теорії мови та літератури, російської мови та літератури, розвиток дослідницьких умінь та навичок студентів у галузі російської філології, лінгводидактики та перекладу, підготовку викладачів російської мови, обізнаних з методикою її навчання в іноземній аудиторії.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: практичний курс російської мови; актуальні проблеми історії російської літератури, лінгводидактичні основи викладання російської мови як іноземної, теорія літератури, загальне мовознавство, магістерська робота.

Практики: виробнича практика (асистентська), переддипломна практика; навчальна практика (перекладацька) – за 1-ою спеціалізацією, навчальна практика (краєзнавча) – за 2-ою спеціалізацією.

Можливості (орієнтовні місця) працевлаштування: філолог, перекладач, викладач російської мови як іноземної.

Кафедри, які здійснюють випуск фахівців, – кафедра української та російської мов як іноземних, кафедра російської літератури.

Додані файли (pdf):