Збірник "Studia Linguistica"

Збірник наукових праць «Studia Linguistica»


Заснований кафедрою загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2007 році (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 13518-2402Р від 09.11.2007).

Збірник є науковим фаховим виданням (філологічні науки), затвердженим ВАК України (Постанова Президії ВАК України від 08.07.2009 р. № 1–05/3. Бюлетень ВАК України, №8, 2009 р.).

Мова видання: українська, російська, англійська, чеська, французька, румунська. Періодичність: двічі на рік.

Відповідальний редактор: доктор філологічних наук, професор Голубовська Ірина Олександрівна.
Заступник відповідального редактора: доктор філологічних наук, професор Собуцький Михайло Анатолійович.
Члени редколегії: д-р філол. наук, проф. Ф.С. Бацевич; д-р філол. наук, проф. В.В. Жайворонок; д-р філол. наук, проф. Л.Л. Звонська; д-р філол. наук, проф. А.Е. Левицький; д-р філол. наук, доц. Ю.Л. Мосенкіс; д-р філол. наук, проф. Ф.О. Нікітіна; д-р філол. наук, проф. М.Г. Сенів; д-р філол. наук, проф. О.С. Снитко; д-р філол. наук, проф. О.В. Тищенко, д-р філол. наук, проф. О.І. Чередниченко; д-р філол. наук, проф. Т.О. Черниш.

Збірник наукових праць “Studia Linguistica” є насамперед даниною пам’яті двом визначним Вченим та Вчителям – проф. А.О. Білецькому (1911 – 1995) та проф. С.В. Семчинському (1931 – 1999), кожен з яких тривалий час опікувався кафедрою загального мовознавства та класичної філології. Їхня наукова спадщина нерозривно пов’язана як із загальним мовознавством, так і з класичною філологією. Саме тому в збірнику представлені наукові статті, що мають стосунок до цих галузей філологічного знання.

У збірнику “Studia Linguistica” (вип. 1 – 2008 р., вип. 2, 3 – 2009 р., вип. 4 – 2010 р., вип. 5 (І, ІІ частини) – 2011 р.) представлені наукові розвідки професорів, доцентів, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів, присвячені проблемам загального та часткового мовознавства, класичної філології, перекладу.


Кафедра загального мовознавства та класичної філології приймає статті до збірника наукових праць “STUDIA LINGUISTICA. Випуск VII”.
Кінцевий термін подачі статей – 1 березня 2013 року. Орієнтовний термін виходу – червень 2013 року.
Вимоги до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць “STUDIA LINGUISTICA” (файл pdf, 181 Kb).
Випуск 1 (2008) : повний текст (файл pdf, 1,5 Мb) | зміст і статті (.pdf).
Випуск 2 (2009) : повний текст (файл pdf, 10 Мb) | зміст і статті (.pdf).
Випуск 3 (2009) : повний текст (файл pdf, 4,1 Мb) | зміст і статті (.pdf).
Випуск 4 (2010) : зміст і статті (.pdf).
Випуск 5 (1) (2011) : зміст і статті (.pdf).
Випуск 5 (2) (2011) : зміст і статті (.pdf).
Випуск 6 (1) (2012) : зміст і статті (.pdf).
Випуск 6 (2) (2012) : зміст і статті (.pdf).