Культурна антропологія, іноземна мова

 

МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ, ІНОЗЕМНА МОВА»

Навчальний рік 2018/2019

1.     Спеціальність: 034 Культурологія

2.     Освітня програма: «Культурна антропологія, іноземна мова»

2а. Спеціалізації: «Компаративна фольклористика», «Фольклористична експертиза елементів нематеріальної культурної спадщини»

3.     Тип освітньої програми: освітньо-наукова

4.     Отримуваний ступінь: магістр

5.     Передбачені кваліфікації

Освітня: магістр культурології

Професійна: у разі виконання умов присвоєння кваліфікації, передбачена кваліфікація експерт з нематеріальної культурної спадщини; фольклорист

6.     Кількість навчальних семестрів: 4 семестри.

7.     Кількість кредитів EСTS – 120 кредитів.

8.     Мова навчання – українська.

9.     Початок навчання – 1 вересня 2018 року;

Завершення навчання– 31 травня 2020 року.

10.  Кількість місць:  10 місць (ліцензований обсяг)

10а. у тому числі місця державного замовлення: так.

11. Вартість навчання за контрактом:  уточнюється

12. Умови доступу:

  • Диплом за ступенем «Бакалавр»;

-  сертифікат ЗНО (іноземна мова),

-  іспит з фаху.

13.Дати вступних випробувань: 26.07.18-02.08.18

  • додатковий екзамен – за розкладом;
  • екзамен з іноземної мови – за розкладом;
  • екзамен з фаху – за розкладом.

14. Перелік документів для вступу: Правила прийому до КНУ, Розділ ІІІ, § 3 (http://vstup.univ.kiev.ua/pages/26)

15.Керівник освітньої програми: доктор філологічних наук, професор кафедри фольклористики Копаниця Любов Миколаївна

16.Адміністратор програми: Дозорова Каріна Ярославівна

17.Контакти керівника та адміністратора програми:

18.Адреса кафедри та інституту, на яких реалізується програма: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 14, Інститут філології, кафедра фольклористики, ауд.135-136. е-mail: folklore@univ.net.ua

19.Контакти кафедри та інституту, на яких реалізується програма:

Кафедра фольклористики:  239-31-69

Інститут філології: 239-33-02 (приймальня)

20. WEBсторінки освітньої програми, кафедри, факультету/інституту:www.philology.knu.ua

https://www.facebook.com/Кафедра-фольклористики-Інституту-філології-КНУ-імені-Тараса-Шевченка-777274932387534/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Змістове наповнення програми і фахова зорієнтованість випускника:

Поглиблені знання з питань визначення фольклорного продукту та можливості його ретрансляції у сучасному культурному, освітньому та соціальному просторах. Досконалі знання з культурної антропології. Поглиблені знання з технологій здійснення наукової аналітики світового культурологічного процесу.  Фахові знання з експертизи елементів нематеріальної культурної  спадщини. Поглиблені знання з технологій здійснення комунікації у професійній сфері ділового та наукового характеру українською та іноземною мовами. Досконале володіння іноземною мовою на усіх мовних рівнях (фонетичний, лексичний, граматичний, морфологічний, стилістичний).

Основні дисципліни: «Актуальні проблеми етнокультурознавства»; «Культурна антропологія»; «Фахова іноземна мова і переклад»; «Фольклор етнічних спільнот України»; «Фольклоризм авторського мистецтва», «Фольклор етнічних спільнот України», «Фольклор народів світу».

Спеціалізації: Компаративна фольклористика; Фольклористична експертиза елементів нематеріальної культурної спадщини.

Практики: Студенти проходитимуть виробничу практику в різних установах та організаціях згідно з обраними блоками спеціалізацій: у регіональних культурних центрах зі збереження елементів нематеріальної культурної спадщини на посаді експерта з НКС.

Фахова кваліфікація випускників:

Освітня кваліфікація магістр культурології за спеціалізацією культурна антропологія  та іноземна мова.

Професійна кваліфікація – експерт з нематеріальної культурної спадщини; фольклорист, за умови виконання вимог для присвоєння кваліфікації.

Можливості працевлаштування: Отримані знання, вміння та навички надають можливість професійної реалізації в системі культури, зокрема випускники матимуть змогу працювати експертами нематеріальної культурної спадщини у вітчизняних та міжнародних організаціях, консультантами культурницьких проектів, фольклористами з питань культурології, в обласних центрах народної творчості, у відділах культури при облрайдержадміністраціях у секторі НКС, науковими співробітниками з питань НКС у музеях, культурних центрах, ЗМІ тощо.

Контактні дані гаранта освітньої програми: доцента, кандидата філологічних наук Копаниця Любов Миколаївна

тел. 097 5575468, e-mail lubovkopanytsya12@gmail.com

сторінки у соціальній мережі:

facebook.com/Любов Копаниця

facebook.com/Кафедра-фольклористики