Фольклористика, міжкультурна комунікація, іноземна мова

 

МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«ФОЛЬКЛОРИСТИКА, МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ІНОЗЕМНА МОВА»

Навчальний рік 2017/2018

1. Спеціальність: 035.09 Філологія (Фольклористика)

2. Освітня програма «Фольклор, міжкультурна комунікація та іноземна мова»

2а. спеціалізації: «Дискурсивна фольклористика»; «Теорія і практика перекладу народної словесності»

3. Тип освітньої програми: освітньо-наукова.

4. Отримуваний ступінь: магістр.

5. Передбачені кваліфікації:

  • Освітня: магістр філології.
  • Професійна: у разі виконання умов присвоєння кваліфікації, передбачена кваліфікація фольклорист-текстолог; фольклорист

6. Кількість навчальних семестрів: 4 семестри.

7. Кількість кредитів EСTS – 120 кредитів.

8. Мова навчання – українська.

9. Початок навчання – 01.09.17 року;

Завершення навчання – 31.05.19 року.

10. Кількість місць:  10 місць (ліцензований обсяг) денна форма навчання; 20 місць (ліцензований обсяг) заочна форма навчання;

10а. у тому числі місця державного замовлення:  так

11. Вартість навчання за контрактом:  уточнюється.

12. Умови доступу:

  • Диплом за ступенем «Бакалавр»;

- іспит з іноземної мови (англійська, турецька);

- іспит з фаху.

13. Дати вступних випробувань: 25.07.17-02.08.17

o  додатковий екзамен – за розкладом;

o  екзамен з іноземної мови – за розкладом;

o  екзамен з фаху – за розкладом.

14. Перелік документів для вступу: Правила прийому до КНУ, Розділ ІІІ, § 3 (http://vstup.univ.kiev.ua/pages/26).

15. Керівник освітньої програми: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри фольклористики Івановська Олена Петрівна.

16. Адміністратор програми: Силенко Христина Петрівна

17. Контакти керівника та адміністратора програми:

  • Івановська Олена Петрівна , тел. 063 396 4533; e-mail: honch@ukr.net
  • Силенко ХристинаПетрівна, тел. 096 444 9373; e-mail: Karpatian_folk@ukr.net

18. Адреса кафедри та інституту, на яких реалізується програма: м.Київ, б.Шевченка, 14, Інститут філології, кафедра фольклористики, ауд.135-136. E-mail: folklore@univ.net.ua

19. Контакти кафедри та інституту, на яких реалізується програма:

Кафедра фольклористики:  239-31-69

Інститут філології: 239-33-02 (приймальня)

20. WEBсторінки освітньої програми, кафедри, факультету/інститутуwww.philology.knu.ua

https://www.facebook.com/Кафедра-фольклористики-Інституту-філології-КНУ-імені-Тараса-Шевченка-777274932387534/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

 

МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«ФОЛЬКЛОРИСТИКА, МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ІНОЗЕМНА МОВА»

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2017/2018

 

КАФЕДРА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Змістове наповнення програми і фахова зорієнтованість випускника:

Досконале знання фольклорного феномену як самобутнього синкретичного світоглядного явища, яке транслює семантичну та прагматичну парадигматику, демонструє хронологічну та регіональну мовну специфіку, має національні відповідники у творчих репертуарах інших етносів.Досконале володіння аналітичною компетенцією фольклорного та мистецького твору (продукту) (комплекс фахових знань, умінь і навичок, що є необхідними в усіх видах аналітики, незалежно від жанру, виду твору (продукту), що аналізується). Спеціальні знання з технологій визначення фольклоризму на різних функціональних рівнях з метою наукової аналітики. Фаховий рівень володіння методологічним інструментарієм наукових досліджень. Фахове володіння українською та іноземною мовами як інструментів проведення наукових досліджень на усіх мовних рівнях (фонетичний, лексичний, граматичний, морфологічний, стилістичний) та здійснення перекладу фольклорного зразка.

Основні дисципліни: «Сучасний фольклористичний дискурс»; «Світовий фольклор»; «Суб’єктно-образна система фольклору»; «Постфольклор»; «Міжкультурна комунікація»; «Методологія перекладу фольклорних текстів»; «Методи аналізу фольклорного зразка»; комплексна дисципліна «Іноземна мова», «Фольклор і масова культура».

Спеціалізації: Дискурсивна фольклористика; Теорія і практика перекладу народної словесності.

Практики: Студенти проходитимуть виробничу практику в різних установах та організаціях згідно з обраними блоками спеціалізацій: у видавництвах фахової та художньої літератури на посаді редактора, перекладача, у районних та обласних закладах культури і народного мистецтва на посаді наукового консультанта.

Фахова кваліфікація випускників:

Освітня кваліфікація магістр філології за спеціалізацією фольклор, міжкультурна комунікація та іноземна мова

Професійна кваліфікація – фольклорист-текстолог; фольклорист, за умови виконання вимог для присвоєння кваліфікації.

Можливості працевлаштування: Отримані знання, вміння та навички надають випускникам змогу працювати в наукових академічних закладах, науковими редакторами ЗМІ, науковими редакторами фахових видань із фольклористики, фольклору та літературного процесу, науковими та художніми редакторами видавництв, які займаються перекладацькою діяльністю, науковими консультантами культурницьких проектів, науковими консультантами в обласних чи районних науково-методичних центрах культури і народного мистецтва.

Контактні дані гаранта освітньої програми: професора, доктора філологічних наук, завідувача кафедри фольклористики Івановської Олени Петрівни,

тел.063-396-45-33;  239 -31-69, e-mail: honch@ukr.net

сторінки у соціальній мережі:

https://www.facebook.com/olena.ivanovska

https://www.facebook.com/Кафедра-фольклористики