Етнокультурологія та іноземна мова

«Етнокультурологія, іноземна мова» 

Спеціальність – 034 культурологія 

Академічна кваліфікація випускника: бакалавр культурології; 

Професійна кваліфікація: 3476 організатори у сфері культури та

Мистецтва.

Можливість вибору спеціалізації: «Менеджмент фольклористичних проектів» або «Реконструктивна фольклористика».

Орієнтовні місця працевлаштування: 

Отримані знання, вміння та навички надають випускникам змогу працювати у сфері культури та мистецтва, зокрема організаторами, менеджерами та маркетологами українських та міжнародних фольклористичних проектів, перекладачами, керівниками фольклорних гуртів, фахівцями з фольклору у музеях народного побуту та архітектури, науковими консультантами у науково-методичних центрах культури, центрах дитячої творчості і юнацтва.

Програма передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок з навчальних дисциплін, таких як: «Український фольклор»; «Іноземна мова»; «Теоретична культурологія»; «Акціональний фольклор»; «Етнічна антропологія»; «Етнографія України»; «Народнопісенне виконавство»; «Хореологія», «Декоративно-ужиткове мистецтво» та ін. Навчальною програмою передбачені такі компетенції:

• Базові знання з історії становлення та розвитку, основних напрямів, течій та шкіл вітчизняної та зарубіжної культурології;

• Спеціальні знання фольклорного наративу (вербального, акціонального, музичного, хореографічного та візуального складників) як синкретичного явища;

• Базові знання з технологій застосування різних способів фіксування, редагування, упорядкування, публікування та дослідження фольклорного тексту; 

• Спеціальні знання реконструктивних методик;

• Базові знання з промоції та менеджменту фольклорного продукту в сучасному культурному просторі;

• Спеціальні знання з технологій здійснення мовної комунікації у професійній сфері українською та іноземною мовами

• Чи зможу я вивчати іноземну мову за кордоном?

Досконале опанування іноземною мовою (англійською чи турецькою) досягається, зокрема, і за рахунок мовних стажувань у вищих навчальних закладах відповідних країн.

• Чи передбачені освітньою програмою навчальні практики?

навчальна фольклорна практика (експедиційна польова робота у різних регіонах України);

народознавча практика (у провідних народознавчих наукових центрах та музеях);

фахово-виробнича практика (в наукових бібліотеках та архівах)

• Які навчальні перспективи я отримую після завершення бакалаврату?

Для підвищення свого освітнього рівня Ти маєш можливість продовжити навчання у магістратурі за 2-ма освітніми програмами на вибір:

1. «Фольклор, міжкультурна комунікація та іноземна мова»

Спеціальність – 035 філологія

2. «Культурна антропологія та іноземна мова»

Спеціальність – 034 культурологія

Отож, коли Ти небайдужий до рідного слова, пісні, коли Ти зацікавився нашою освітньою пропозицією, коли читання літератури є твоєю улюбленою справою, коли Ти натхненний духом творчості, коли Ти маєш на меті прожити декілька доль (бо з вивченням мови іншого народу ми осягаємо його долю), коли народна творчість розкриває в Тобі приховані духовні скарби твого народу і допомагає відчути особисту причетність до їх відродження – Ти наш студент!

Куратор освітньої програми «Етнокультурологія, іноземна мова» – Наталя Рудакова 

Ми готові надати консультації за телефоном (044) 239 31 69