Зарубіжна література та англійська мова: теорія та методика навчання

 

Магістерська освітня програма

«Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання»

Навчальний рік 2018/2019

 

1. Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

2. Освітня програма: Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання  

2а) За наявності спеціалізацій в межах освітніх програм: так  

Спеціалізації вмежах освітньої програми:

·  Новітні методологї літературознавчого аналізу;

·  Посткласичне літературознавство

3. Тип освітньої програми: освітньо-наукова                                                

4. Отримуваний ступінь: магістр

5. Передбачені кваліфікації:

- Освітня  – магістр середньої освіти;

- Професійний у разі виконання умов присвоєння кваліфікації, передбачена кваліфікація – 2320 – Вчитель (за умови дотримання вимог присвоєння професійної кваліфікації)

6. Кількість навчальний семестрів: 4 семестри

7. Обсяг програми в кредитах ECTS: 120 кредитів

8. Мова навчання: українська, англійська

9. Початок навчання: 01.09.2018 року

Завершення навчання: 31.05.2020 року

10. Кількість місць: 10 (ліцензований обсяг)

10а) в тому числі наявність місць державного замовлення: так

11. Вартість навчання за контрактом: уточнюється

12. Умови доступу:

·диплом бакалавра за спеціальністю «035 – філологія»                                                                                                               

-   іспит з іноземної мови: англійської, або сертифікат із англійської мови рівня – В1 

-    іспит з фаху: зарубіжна література

·диплом бакалавра за іншими спеціальностями

-     додатковий іспит: лінгвокраїнознавство

-     іспит з іноземної мови: західноєвропейської  

-     іспит з фаху: зарубіжна література

13. Дати вступних випробувань:25.07.2018 – 30.07.2018

-  додатковий екзамен: за розкладом

-  екзамен з іноземної мови: за розкладом

-  екзамен з фаху: за розкладом

14. Перелік документів для вступу:  правила прийому КНУ, розділ IV, §3

15. Керівник освітньої програми: д.філол. н., професор Мегела Іван Петрович

16. Адміністратор програми: к.філол. н., доц.  Матасова Юліана Ревівна

17. Контакти керівника та адміністратора освітньої програми (телефон, факс, e-mail):

керівник програми: Мегела Іван Петрович, 239-33-74, megela@univ.net.ua , imegela@ukr.net

адміністратор освітньої програми: Матасова Юліана Ревівна,  239-33-74, ju.matasova@gmail.com

18. Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра зарубіжної літератури, бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 73

19. Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма:  кафедра зарубіжної літератури: fldeptknu@gmail.com , 239-33-74

20. WEB сторінки освітньої програми, кафедри, факультету/інституту:

http://philology.knu.ua/node/33

Програма має на меті забезпечити комплексну підготовку вчителя зарубіжної літератури та англійської мови. Особлива увага буде приділятися поглибленому вивченню дисциплін, направлених на формування навичок та умінь здійснювати фаховий літературознавчий аналіз та інтерпретувати художні тексти, написані західноєвропейськими мовами, а також орієнтуватися у сучасному полі літературознавчих досліджень при виборі стратегій та методик викладання, які відповідають викликам середньої школи. Фахову підготовку з викладання англійської мови забезпечать дисципліни, які дозволять студентам, окрім підвищення рівня володіння мовою, ознайомитися з напрацюваннями англомовної дидактики. Дисципліни блоку вільного вибору дозволять студентам набути знань і вмінь інтерпретації художніх творів зарубіжної літератури. Теоретичні знання студенти зможуть доповнити практичними навичками й уміннями під час виробничо-педагогічних практик.

Основними дисциплінами, які забезпечують підготовку фахівця, є комплексні дисципліни «Історія і теорія літературної критики», «Теорія літератури», «Порівняльне літературознавство», «Посткласична наратологія», «Комунікативні стратегії та практика англійської мови».

Програма передбачає можливість вибору однієї із двох спеціалізацій: «Новітні методології літературознавчого аналізу» або «Посткласичне літературознавство». Перша з них зосереджена на новітніх методологіях літературознавчих досліджень (гендерні студії, мультикультурні студії, екфрастична теорія тексту, «модуси секулярності»), друга – на посткласичних підходах до інтерпретації художніх текстів (міфокритика, полікритика, когнітивне літературознавство, літературний скептицизм).

Під час навчання студенти проходять 2 виробничо-педагогічні практики з викладання англійської мови та зарубіжної літератури відповідно. Практики проводяться впродовж 4-го семестру із відривом від навчання.

Випускники освітньої програми мають можливість працювати вчителем зарубіжної літератури та англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах.