Переклад з італійської мови та англійської мови

Кафедра теорії та практики перекладу романських мов імені М.Зерова.

Освітня програма спрямована на забезпечення сучасної університетської підготовки фахівців з: перекладу з італійської мови (перша) та англійської мови (друга).

Програма передбачає

  • викладання всього комплексу теоретичних та практичних дисциплін з урахуванням новітніх тенденцій інтерактивного навчання, що забезпечує фундаментальну підготовку та високий професійний рівень сучасного фахівця-перекладача з італійської мови (першої) та англійської мови (другої);
  •  поглиблення знань рідної та двох іноземних мов і культур, а також особливостей міжкультурної комунікації;
  • надання фонових знань з історії, географії, мистецтва, країнознавства;
  • удосконалення перекладацьких умінь і навичок, пов’язаних із здійсненням письмового та усного послідовного перекладу, зокрема, уміння і навички аналізу змісту і форми тексту, вибору прийомів та методів перекладу з урахуванням специфіки тексту, трансформування, переключення, девербалізації, конденсації тексту без суттєвих втрат для змісту, анотування, реферування, скоропису, навичок використання різноманітних перекладацьких ресурсів, засобів автоматизації перекладу.

Основнідисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: Переклад у сфері ділового спілкування. Техніка реферування та анотування. Інно­ваційні технології у перекладацькій діяльності. Перша іноземна мова у міжкультурній комунікації. Усний двосторонній послідовний переклад та основи перекладацького скоропису.

Спеціалізації - «Письмовий та усний галузевий переклад», «Переклад у міжкультурній комунікації».

Практики: Фахово-виробнича практика з відривом.

Академічна кваліфікація - Бакалавр філології.

Отримані знання та вміння надають можливість професійної реалізації в таких видах діяльності: перекладача-референта, фахівця з перекладу, який спеціалізується на письмовому перекладі фахових текстів та усному послідовному перекладі у різних сферах професійної діяльності, а також фахівця з перекладу, який спеціалізується на усному двосторонньому послідовному перекладі та письмовому перекладі у туристичній галузі.

Куратор освітньої програми - к.ф.н., доц. Юлія  Олександрівна Чернишова; 239-34-09, tpprm@ukr.net.