Класична філологія та англійська мова

Спеціалізація -  класична – «Класична філологія в контексті європейської цивілізації» та лінгвістична – «Теорія мови. Психо- та соціолінгвістика».

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології.

Куратор освітньої програми - д.ф.н., профІрина Олександрівна Голубовська; 239-34-15; zagmoclasphil@gmail.com.

 

Освітня програма спрямована на забезпечення сучасної університетської підготовки фахівців із: давньогрецької та латинської мов  (класичні мови); історії давньогрецької та римської літератур; західноєвропейської мови (англійська/французька/німецька);

Програма передбачає:

 

  • викладання всіх обов’язкових гуманітарних дисциплін, лінгвістичних та літературознавчих  курсів;
  • викладання західноєвропейської мови з урахуванням новітніх трендів віртуального та інтерактивного навчання;
  • поглиблену підготовку з теоретичних та практичних курсів давньогрецької, латинської та іноземної мов, комплекс теоретичних дисциплін, що забезпечують фундаментальну підготовку, професійний рівень, світогляд сучасного фахівця з мови;
  • ґрунтовну філологічну підготовку завдяки курсам історії давньогрецької та римської літератур;
  • базову підготовку з української мови та основ наукового дискурсу, новітньої української літератури, історії та теорії античної риторики.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: Давньогрецька мова; Латинська мова; Грецька герменевтика; Латинська герменевтика Іноземна мова (теоретико-практичний курс); Історія давньогрецької літератури; Історія римської літератури.

Практики: Фахово-виробнича практика з відривом.

Отримані знання та вміння надають можливість професійної реалізації в таких видах діяльності: добір, класифікація та систематизація текстів у дослідницьких установах різного рівня, переклад та тлумачення давніх текстів, філологічне забезпечення у роботі установ різного типу, коректорська робота тощо.

Випуск фахівців здійснюють кафедра загального мовознавства та класичної філології.