Кафедра іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

Кафедра іноземних мов хіміко-фізичних факультетів  (в.о. зав. кафедри - доц. В.І. Давидов) бере свій початок від 1962 р., коли було створено кафедру англійської мови немовних факультетів під керівництвом доц. З.К. Тростянської.  Кафедра забезпечувала викладання англійської мови на природничих та гуманітарних факультетах університету. Через десять років на базі цього підрозділу було створено дві кафедри: англійської мови гуманітарних факультетів (завідувач - доц. М.І. Потужна) та англійської мови природничих факультетів (завідувач - доц. М.Я. Борозна). Пізніше кафедру очолювали доц. З.В. Невіжина (1977 - 1982), доц. П.О. Бех (1982 - 1991), доц. М.В. Петровський (1991 - 1997), доц. Г.Л. Дорош (1997 -2002).

У 1994 р. на базі цього підрозділу було створено дві самостійні кафедри: кафедру англійської мови природничих факультетів, яка забезпечувала навчальний процес на біологічному, географічному, геологічному та економічному факультетах, та кафедру англійської мови фізико-математичних факультетів, яка забезпечувала викладання англійської мови на фізичному, хімічному, радіофізичному, механіко-математичному та факультеті кібернетики.

Внаслідок реорганізації кафедри англійської мови фізико-математичних факультетів у 2012 році (наказ ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 921-32 від 19.11.2012 року «Про реорганізацію кафедр Інституту філології») та з метою оптимізації навчання іноземних мов на немовних спеціальностях було утворено кафедру іноземних мов хіміко-фізичних факультетів (першим керівником кафедри став професор Безпаленко А.М.)  З серпня 2013 року кафедру  іноземних мов хіміко-фізичних факультетів очолив  доцент Давидов В.І.  

Кафедра іноземних мов хіміко-фізичних факультетів обслуговує хімічний, фізичний факультети, Інститут високих технологій та факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем.

Нині на кафедрі іноземних мов хіміко-фізичних факультетів працюють 23 викладачі, з яких 1 доктор наук, 13 кандидатів наук, 1 професор та 11 доцентів.  Кафедра забезпечує викладання загального та професійно орієнтованого курсу  англійської, німецької та французької мови (для студентів першого, другого та третього року навчання, на окремих факультетах - для студентів 5 курсів (магістрантів)), а також курсу англійської мови для аспірантів та здобувачів зазначених факультетів для підготовки до складання кандидатського іспиту.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з викладачами відповідних факультетів, закордонними університетами, проходять стажування у Сполучених Штатах Америки, Європі, працюють в освітніх програмах Британської Ради.