Класичні студії та західноєвропейська мова

 

Магістерська освітня програма

«Класичні студії та західноєвропейська мова»

Навчальний рік 2017/2018

 

1) Спеціальність: 035.08 Філологія, класичні мови та літератури

2) Освітня програма: «Класичні студії та західноєвропейська мова»

    Спеціалізації в межах освітньої програми: «Класичні та новоєвропейські мови»; «Теоретичне мовознавство»

3) Тип освітньої програми: освітньо-наукова

4) Отримуваний ступінь:

освітня  магістр філології,

професійний викладач вищого навчального закладу  (давньогрецька і латинська мови та літератури, іноземна мова)

5) Кількість навчальних семестрів  4

6) Обсяг програми в кредитах ECTS  120

7) Мова навчання: українська

8) Початок навчання   01.09. 2017 р.

   Завершення навчання    31.05.2019 р.

9) Кількість місць  20 (ліцензований обсяг)

У тому числі місць державного замовлення  4

10) Вартість одного року навчання, грн. – уточнюється

11) Умови вступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю «Мова і література (давньогрецька, латинська), іноземна мова»;

- Іспит з іноземної мови англійська;

-  Іспит з фаху давньогрецька, латинська мови і давньогрецька та давньоримська літератури.

12) Дати вступних випробувань: 25 липня – 02 серпня 2017 р.

Перелік документів для вступу: Правила прийому до КНУ, Розділ ІІІ, § 3 (http://vstup.univ.kiev.ua/pages/26)

13) Керівник освітньої програми:  завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики, д.філол.н., проф. Голубовська Ірина Олександрівна

14) Адміністратор програми: к.філол.н., доц. кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Левко Олександр Вадимович

15) Контакти керівника та адміністратора освітньої програми: тел. 044-239-34-15, e-mail: igolubovska@gmail.com та alexaristos@gmail.com

16) Адреса кафедри: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 14, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики, к. 141.

17) Контакти кафедри: zagmoclasphilel@univ.net.ua,  zagmoclasphil@gmail.com

тел .(044) 239 – 34 – 15

18) WEB – http://philology.knu.ua/node/14

 

Магістерська освітня програма

«Класичні студії та західноєвропейська мова»

Навчальний рік 2017/2018

 

Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Змістове наповнення програми і фахова зорієнтованість випускника:

Програма спрямована на забезпечення комплексної підготовки висококваліфікованих фахівців із: давньогрецької та латинської мов у теоретичних та прикладних вимірах; західноєвропейської мови (англійська/французька). Передбачає високий рівень викладання всіх обов’язкових гуманітарних дисциплін та лінгвістичних курсів; викладання комплексу теоретичних дисциплін, що забезпечують фундаментальну підготовку та професійний рівень у галузі класичних мов, загального мовознавства та іншої західноєвропейської мови; викладання давньогрецької, латинської та іноземних мов з використанням традиційних та модерних інформаційних та методичних технологій;формування практичних навичок у сферах самостійної науково-дослідницької роботи, викладання давньогрецької та латинської мов, літературного редагування, дискурсивного аналізу тексту, компаративного аналізу  мов та літератур.

Основні дисципліни:

Грецька герменевтика; Латинська герменевтика; Загальне мовознавство; Актуальні проблеми сучасної лінгвістики; Методика перекладу античних текстів;  Середньовічна латина в Україні; Історія класичної філології; Іноземна мова; Методика викладання класичних мов у вищій школі.

Спеціалізації:

Класичні та новоєвропейські мови

Теоретичне мовознавство

Практики:

Студент проходитиме два види практик: асистентську з відривом  і переддипломнувідповідно до обраної спеціалізації у вищому навчальному закладі.

Фахова кваліфікація випускників:

Освітня кваліфікація магістр філології за спеціалізацією «Класичні студії та західноєвропейська мова».

Професійна кваліфікація філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу  (давньогрецька і латинська мови та літератури, іноземна мова), за умови виконання вимог для присвоєння професійної кваліфікації.

Можливості працевлаштування:

Отримані знання та вміння надають можливість професійної реалізації студенту в таких видах діяльності: викладання у вищих навчальних закладах, проведення  дослідницької роботи лінгвістичного спрямування у наукових установах різного рівня,  робота наукового редактора,  здійснення лінгвістичної експертизи текстів, переклад текстів давніми мовами тощо.

Контактні дані гаранта освітньої програми:

завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології та неоелліністики

д.філол.н., проф. Ірина Олександрівна Голубовська

тел. 239-34-15; e-mail:  zagmoclasphil@gmail.com