Теорія та методика навчання української мови і літератури та іноземної мови в старшій профільній школі

 

Магістерська освітня програма

«Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в старшій профільній школі»

 Навчальний рік 2017/2018

 

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітня програма: Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в старшій профільній школі (денна / заочна форма навчання)

Спеціалізації в межах освітньої програми:

·  Учитель загальноосвітньої профільної школи ІІІ ступеня академічного типу (спеціалізована школа, гімназія, колегіум, ліцей);

·   Учитель загальноосвітньої профільної школи ІІІ ступеня практичного типу (міжшкільний навчально-виробничий комбінат, професійно-технічний навчальний заклад, вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації).

Тип освітньої програми – освітньо-наукова.

Ступінь, який отримують випускники:

  • Освітня – магістр середньої освіти;
  • Професійний– у разі виконання умов присвоєння кваліфікації, передбачена кваліфікація учителя загальноосвітньої профільної школи ІІІ ступеня академічного типу, учителя загальноосвітньої профільної школи ІІІ ступеня практичного типу.

Кількість навчальний семестрів – 4 семестри

Обсяг програми в кредитах ECTS 120 кредитів

Мова навчання – українська

Початок навчання – 1.09.2017 року

Завершення навчання – 31.05.2019 року

Кількість місць – 35 (денна форма), 20 (заочна форма) (ліцензований обсяг)

Наявність державного замовлення – так.

Вартість навчання за контрактом – уточнюється

Умови доступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю 014 Освіта.

-  екзамен з іноземної мови – західноєвропейської

-  екзамен з фаху – українська мова і література.

Диплом бакалавра за іншими спеціальностями.

- додатковий екзамен – лінгвокраїнознавство;

- екзамен з іноземної мови – західноєвропейської;

- екзамен з фаху – українська мова і література.

Дати вступних випробувань: 25.07.2017 – 30.07.2017,

-  додатковий екзамен: за розкладом;

-  екзамен з іноземної мови: за розкладом;

-  екзамен з фаху: за розкладом.

Перелік документів для вступу: Правила прийому КНУ, розділ IV, §3.

Керівник освітньої програми: професор, доктор педагогічних наук Шовковий В’ячеслав Миколайович

Адміністратор програми: Коваль Олена Валентинівна

Контакти керівника освітньої програми тел. +38 (044) 239-33-38; e-mail: metodica76@univ.kiev.ua, Шовковий В’ячеслав Миколайович 

Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: Інститут філології КНУ, Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур – Київ, бульвар Т.Шевченка, 14, к. 134 (м. Театральна).

Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма:

e-mail: metodica76@univ.kiev.uaтел. 044 239-33-38

WEBсторінка освітньої програми, кафедри, факультету:www.philology.knu.ua   

 

 

Магістерська освітня програма

«Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в старшій профільній школі»

 

Кафедри:

Методики викладання української та іноземних мов і літератур, 

Української мови та прикладної лінгвістики;

Історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості;

Стилістики та мовної комунікації;

Англійської філології та міжкультурної комунікації.

Змістове наповнення програми і фахова зорієнтованість випускника

Програма охоплює блоки дисциплін:

- зукраїнської мови та літератури (інтелектуальна еволюція української літературної мови, теорія української мови в сучасних наукових парадигмах, українська наукова мова, українська література в контексті європейського літературного процесу, жанрово-стильові модифікації української літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст., ідейні стратегії новітньої української літератури, теорія літератури);

- з іноземної мови (поглиблений курс іноземної мови в обсязі 8 годин на тиждень),

- з психології та педагогіки (педагогіка та психологія учнів старшої профільної школи);

- з методики навчання української мови та літератури, іноземної мови (методика навчання української мови у старшій профільній школі, методика навчання української літератури у старшій профільній школі, методика навчання іноземної мови у старшій профільній школі,  організація роботи вчителя-філолога в міжнародних проектах, комунікативна компетентність вчителя-філолога старшої школи, навчально-методичне забезпечення процесу навчання мов та літератур у ЗОПШ академічного / практичного типу, методика організації науково-дослідницької роботи з філології учнів ЗОПШ академічного типу, менеджмент освітніх закладів різних форм власності).

Спеціалізації:

Учитель загальноосвітньої профільної школи ІІІ ступеня академічного типу (спеціалізована школа, гімназія, колегіум, ліцей);

Учитель загальноосвітньої профільної школи ІІІ ступеня практичного типу (міжшкільний навчально-виробничий комбінат, професійно-технічний навчальний заклад, вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації).

Практики: педагогічна практику з викладання української мови і літератури та іноземної мови у старшій профільній школі (тип школи визначається залежно від спеціалізації).  

Освітня кваліфікація магістр середньої освіти;

Професійна кваліфікація учитель загальноосвітньої профільної школи ІІІ ступеня академічного типу (спеціалізована школа, гімназія, колегіум, ліцей), учитель загальноосвітньої профільної школи ІІІ ступеня практичного типу (міжшкільний навчально-виробничий комбінат, професійно-технічний навчальний заклад, вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації).

Можливості працевлаштування:

Випускники матимуть змогу працювати учителями основної школи, викладачами вищих навчальних закладів, перекладачами, редакторами. Випускники можуть обіймати посади в галузі освіти (консультування з питань освіти, консультування з питань вибору освітніх напрямів, діяльність з оцінювання тестів, діяльність із проведення тестів, організація програм обміну студентами).

Контактні дані гаранта освітньої програми:

професора, доктора педагогічних наук Шовкового В’ячеслава Миколайовича

e-mail: metodica76@univ.kiev.ua

тел. (044) 239-33-38

WEBсторінка освітньої програми, кафедри, факультету:www.philology.knu.ua