Лінгвістика у суспільній комунікації: українська мова та іноземна мова

Спеціалізація – «Медіалінгвістика».

Куратор освітньої програми – д.філол.н.,проф. Шевченко Лариса Іванівна; тел.: +38(044)239-33-66; e-mail: style_m_k@ukr.net.

 

Зміст програми передбачає формування навичок творчого, самостійного опрацювання актуального для сучасного розвитку лінгвістики знання про основні тенденції еволюції української мови (зокрема, що стосуються розвитку медійного простору); здатність до фахового вирішення нестандартних задач у редакторській правці та стилістичному редагуванні медіатексту; вміння автономно та відповідально працювати у сфері медійної комунікації;відповідно до філологічної компетенції готувати й систематизувати тексти масової комунікації за різними комунікативними, жанровими та функціональними критеріями; аналізувати й типізувати різного типу мовленнєві помилки в усному й писемному медійному тексті та ін.

Основні дисципліни: «Інформаційна безпека в медіа: лінгвістична компетенція», «Політична лінгвістика та спічрайтинг у медіа», «Бізнес-лінгвістика та медіа», «Інтернет-комунікація в актуальних парадигмах сучасної лінгвістики», «Лінгвістичний ресурс PR-технологій у медіа», «Брендинг у сучасних медіа: лінгвістичний потенціал» та ін.

Практика студентів відбуватиметься в різних медійних інституціях – на телебаченні, радіо, інформаційних агенціях, редакціях газет та журналів, в рекламних та PR-агенціях, інформаційних службах тощо.

Випускники отримуватимуть кваліфікацію медіалінгвіста та матимуть змогу на основі лінгвістичного аналізу визначати критерії віднесеності тексту до певних жанрів мас-медіа;оцінювати стилістичний ресурс мовних одиниць різних рівнів у жанрових модифікаціях мас-медіа;характеризувати особливості різних контекстів і текстів із погляду норм української літературної мови;здійснювати загальну редакцію авторських текстів у мас-медіа; оцінювати та фахово аналізувати тексти медіа в жанровому синкретизмі в контексті їх екстра- та інтралінгвальних можливостей.

Випускники матимуть змогу працювати в медіасфері, зокрема аналітиками та оглядачами медіавидань, медіаекспертами, медіалінгвістами, літературними та випусковими редакторами, працівниками інформаційних та телекомунікаційних служб, PR-менеджерами та агентами рекламнихкомпаній, прес-секретарями тощо.

Кафедра історії та стилістики української мови