Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова

 

Кафедра фольклористики пропонує програму освітнього рівня «бакалавр», де представлено унікальне поєднання декількох гуманітарних напрямів:

 

«Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова» 

Спеціальність – 035 філологія

Академічна кваліфікація випускника: бакалавр філології

Професійна кваліфікація: 3340 фахівець з фольклористики

Можливість вибору спеціалізації: «Прикладна фольклористика» або «Міфологія і фольклор народів світу».

Орієнтовні місця працевлаштування: 

Отримані знання, вміння та навички надають випускникам можливість працювати в освітній, науковій, перекладацькій, літературно-видавничій галузях, у друкованих та електронних засобах масової інформації, у різноманітних українських та міжнародних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Програма передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок з навчальних дисциплін, таких як: «Усна народна творчість»; «Іноземна мова»; «Українська мова», «Теорія фольклору»; «Міфологія»; «Світовий епос»; «Український літературний процес», «Хореографія» та ін.

• Досконале знання фольклорного тексту як сукупності лінгвістичних та екстралінгвістичних – прагматичних, соціокультурних, психологічних – факторів, основної одиниці комунікації, засобу зберігання і передавання традиційних смислів; 

• Базові знання з поетики народного та авторського твору;

• Базові знання з фольклорного репертуару різних народів світу; 

• Базові знання основ теоретико-методологічного апарату фольклористичного, мистецтвознавчого, мовознавчого, літературознавчого дослідження, наукових критеріїв в оцінці фольклорних, мистецьких, мовних, літературних, культурних явищ. 

• Досконале володіння всіма видами мовленнєвої діяльності українською та іноземною мовами (аудіювання, читання, говоріння, письмо)

Куратор освітньої програми «Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова» – Олеся Наумовська 

Ми готові надати консультації за телефоном (044) 239 31 69