Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова

Спеціалізаціїя - «Менеджмент фольклористичних проектів»; «Реконструктивна фольклористика».

Освітня кваліфікація - Бакалавр культурології; Професійна кваліфікація: 3476 «Організатор у сфері культури та мистецтва».

Куратор освітньої програми - доц. Салтовська Наталія Василівна, тел.: 050-543-09-02, natalka449@ukr.net

Змістове наповнення програми і фахова зорієнтованість випускника:

Програма передбачає:

  • Базові знання з історії становлення та розвитку, основних напрямів, течій та шкіл вітчизняної та зарубіжної культурології;
  • Спеціальні знання фольклорного наративу (вербального, акціонального, музичного, хореографічного та візуального складників) як синкретичного явища;
  • Базові знання з технологій застосування різних способів фіксування, редагування, упорядкування, публікування та дослідження фольклорного тексту;
  • Спеціальні знання реконструктивних методик;
  • Базові знання з промоції та менеджменту фольклорного продукту в сучасному культурному просторі;
  • Спеціальні знання з технологій здійснення мовної комунікації у професійній сфері українською та іноземною мовами.

Основні дисципліни (4-6 назв), які забезпечують підготовку фахівця: «Український фольклор»; «Теоретична культурологія»; «Акціональний фольклор»; «Етнічна антропологія»; «Етнографія України»; «Іноземна мова»

Практики: навчальна фольклорна практика (з відривом); народознавча практика (з відривом); фахово-виробнича практика (з відривом)

Можливості (орієнтовні місця) працевлаштування: Отримані знання, вміння та навички надають випускникам змогу працювати у сфері культури та мистецтва, зокрема організаторами, менеджерами та маркетологами українських та міжнародних фольклористичних проектів, керівниками фольклорних гуртів, фахівцями з фольклору у музеях народного побуту та архітектури, науковими консультантами у науково-методичних центрах культури, центрах дитячої творчості і юнацтва  

Кафедра (чи декілька), яка здійснює випуск фахівців: кафедра фольклористики.