Координаційна рада органів Студентського самоврядування

 

Координаційна рада органів Студентського самоврядування Інституту філології (КРІФ) – це об’єднання Голів всіх органів студентського самоврядування в Інституті філології.

 

Головна мета КРІФ – об’єднання зусиль голів органів студентського самоврядування Інституту філології для підвищення ефективності роботи зі студентами.

 

Основними завданнями Координаційної ради органів студентського самоврядування Інституту філології є:

  1. контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;
  2. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  3. сприяння покращенню умов проживання та відпочинку студентів, організація поселення студентів у гуртожитки;
  4. сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
  5. забезпечення інформаційної, правової, психологічної  та іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами ф/Інституту, Університету), представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах інституту та їхніх структурних підрозділах;
  6. контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку в Інституті філології, оперативне реагування на випадки їх порушення.

 

Склад КРІФ:

До складу Координаційної ради органів студентського самоврядування Інституту філології входять:

  • Голова Студентського парламенту Інституту філології;
  • Голова студентського Профбюро Інституту філології;
  • Голова Студентської ради гуртожитку №17 Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Голова Студентської ради гуртожитку №11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка;