Слов’янські мови і літератури та переклад, українська мова та література: польська,болгарська, сербська

Спеціалізації - «Богемістика: філологічний дискурс», «Болгаристика: філологічний дискурс», «Кроатистика: філологічний дискурс», «Полоністика: філологічний дискурс», «Сербістика: філологічний дискурс», «Словеністика: філологічний дискурс».

Фахова кваліфікація - фахівець зі слов’янської мови і літератури та перекладу, української мови та літератури.

Куратор освітньої програми - проф. Паламарчук О.Л. 239-33-73, slavicstudies@gmail.com

 

Програма охоплює суцільну історичну вертикаль розвитку слов’янської мови, літератури і перекладознавства, а також української мови і літератури, з відображенням специфіки норм національного матеріалу; фахова зорієнтованість випускника передбачає дослідження й експериментальні розробки у сфері гуманітарних наук, а також надання послуг перекладу.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: «Основна слов’янська мова» «Історія слов’янської літератури», «Теоретичні та прикладні аспекти слов’янського перекладу», «Слов’янське країнознавство», «Сучасна українська мова», «Історія середньовічної та барокової української літератури», «Літературна українського романтизму і реалізму», «Українська література ХХ-початку ХХІ століть».

Практики: соціально-комунікативна практика з відривом від виробництва.

Можливості (орієнтовні місця) працевлаштування: редакції місцевих і всеукраїнських наукових і суспільно-політичних періодичних видань, редакції телевізійних каналів телебачення України, підприємства галузі реклами, бібліотеки та архіви, туристичні агенції, підприємства з організації конгресів і торговельних виставок.

Випуск фахівців здійснює кафедра слов’янської філології.