Славістика Центрально-Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії (польська та українська мови і літератури, чеська та українська мови і літератури, хорватська та українська мови і літератури)

Спеціалізації - «Переклад у сфері професійної комунікації», «Славістика в системі сучасної освіти», «Славістика: інтердисциплінарний аспект».

Фахова кваліфікація випускників - викладач, перекладач, філолог.

Куратор освітньої програми - проф. Паламарчук О.Л., 239-33-73, slavicstudies@gmail.com.

 

Програма охоплює комплекс сучасних аспектів слов’янського та українського мовознавства та літературознавства, систематизованих із урахуванням широкого контексту філологічних тенденцій, усталених у слов’янському регіоні; фахова зорієнтованість випускника передбачає викладацьку діяльність, дослідження у сфері мовознавства і літературознавства.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця: «Мовна кодифікація і культура слов’янської мови» «Література (слов’янська) в контексті сучасної Європи», «Історія слов’янської культури»,  «Література в контексті слов’янської культури», «Комунікативна граматика української мови і сучасна наукова парадигма», «Історія української літератури у культурологічних студіях»;

Практики: асистентська практика, переддипломна практика з відривом від виробництва.

Можливості (орієнтовні місця) працевлаштування: профільні інститути НАНУ, офіційні представництва промислових підприємств, гуманітарних організацій і торгово-промислових палат, дипломатичні місії країн, мови яких вивчаються, профільні міністерства Кабінету міністрів України, до сфери діяльності яких входить підтримання зв’язків із відповідними установами країн, мови яких вивчаються; підрозділи філологічного спрямування вищих навчальних закладів України, редакції телевізійних каналів телебачення України, редакції місцевих і всеукраїнських наукових і суспільно-політичних періодичних видань, підприємства галузі реклами,бібліотеки та архіви, туристичні агенції.

Випуск фахівців здійснює кафедра слов’янської філології.