Літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова

 

Магістерська освітня програма

«Літературно-мистецька аналітика, західноєвропейська мова»

Навчальний рік 2018/2019

 1. Спеціальність: 035 філологія, 035.01 українська мова і література

2. Освітня програма:  Літературно-мистецька аналітика, західноєвропейська мова

Спеціалізації в межах освітньої програми:

Загальне і порівняльне літературознавство (кваліф. 2451.1 – літературознавець)

Керівник літературно-мистецьких проектів (кваліф. 2451.2 – літературний  співробітник)        

Науковий редактор гуманітарного профілю (кваліф. 2451.2 – науковий редактор)

3. Тип освітньої програми:  освітньо-наукова

4. Отримуваний ступінь: магістр філології

5. Передбачені кваліфікації:

Освітні

Магістр філології за спеціалізацією загальне і порівняльне літературознавство

Магістр філології за спеціалізацією керівник літературно-мистецьких проектів

Магістр філології за спеціалізацією науковий редактор гуманітарного профілю

Професійні

2451.1 – літературознавець

2451.2 – літературний  співробітник

2451.2 – науковий редактор

6. Кількість навчальний семестрів: 4 семестри

7. Обсяг програми в кредитах ECTS: 120 кредитів

8. Мова навчання: українська

9. Початок навчання: 01.09.2018 року. Завершення навчання: 30.06.2020 року

10. Кількість місць:  8 ліцензійних місць, у тому числі місця державного замовлення

11. Вартість навчання за контрактом: уточнюється.

12. Умови доступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю 035 Філологія.

екзамен з іноземної мови – західноєвропейської

екзамен з фаху - українська література.

Диплом бакалавра за іншими спеціальностями

додатковий екзамен – лінгвокраїнознавство;

екзамен з іноземної мови – західноєвропейської;

екзамен з фаху - українська література.

13. Перелік документів для вступу:  правила прийому КНУ, розділ IІІ, § 2–3

14. Керівник освітньої програми: Усатенко Галина Олегівна

15. Адміністратор програми: Романенко Олена Віталіївна

16. Контакти керівника та адміністратора освітньої програми:

керівник: Усатенко Галина Олегівна, 239-33-68, usatenko@univ.net.ua galyna.usatenko@gmail.com

адміністратор освітньої програми: Романенко Олена Віталіївна, 239-33-68, novitnya@ukr.net

17. Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедри:

·        історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості (бульв. Тараса Шевченка, 14, ауд.115)

18. Контакти кафедри, на якій реалізується програма: 

·        історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості (бульв. Тараса Шевченка, 14, ауд.115, тел. (044) 239-33-68; 33-68 , електронна пошта: novitnya@ukr.net)

19. Веб-сторінка Інституту філології: http://philology.knu.ua/, сторінка освітньої програми у соціальній мережі   https://www.facebook.com/galyna.usatenko

20. Короткий опис. 

Магістерська освітня програма

«Літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова»

Навчальний рік 2018/2019

 

Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості

Змістове наповнення програми і фахова зорієнтованість випускника:

Програма охоплює проблематику історії літератури у контексті історії мистецтв від ХІ століття, відколи на теренах України розвивалася писана література як система, до нинішнього часу, із закцентованістю на сучасній рецепції давнього і класичного періоду літератури.

Програма спрямована на поглиблення знань студентів у галузі літератури як органічної складової мистецтва, формування практичних навичок до аналізу творів літератури і мистецтва із застосуванням новітніх підходів до синтезу мистецтв, а також основ менеджменту й колективної роботи над літературно-мистецькими проектами.

Теоретичні та ґрунтовні практичні аспекти програми забезпечують підготовку фахівця-практика, готового застосовувати набуті знання й навички як безпосередньо в написанні аналітичних літературно-мистецьких матеріалів, так і в суміжних галузях, а саме: в науковому редагуванні та управлінні літературно-мистецькими проектами.

Основні дисципліни:

Принципи міждисциплінарних досліджень у літературі і мистецтві; Літературно-мистецькі генерації XVIII-ХХІ ст.; Історія мистецтв (візуальне мистецтво, архітектура, хореографія, музика); Новітня рецепція давньої і класичної літератури: мистецькі стратегії; Постколоніальний дискурс літератури та мистецтва; Психолінгвістика і література; Історія літературно-мистецької критики в Україні (комплексна дисципліна з майстер класами).

Спеціалізації:

Науковий редактор гуманітарного профілю.

Керівник літературно-драматургічних проектів.

Практики:

Студенти проходитимуть виробничу практику в різних установах та організаціях згідно із обраними блока спеціалізацій: у виданнях  гуманітарного профілю та видавництвах гуманітарної літератури на посаді наукового редактора, та у якості літературного співробітника в нових медіях, періодичних виданнях та літературно-мистецьких проектах.

Фахова кваліфікація випускників:

Освітня кваліфікація магістр філології за спеціалізацією літературно-мистецька аналітика

Професійна кваліфікація – літературний співробітникредактор науковий гуманітарного профілю, за умови виконання вимог для присвоєння професійної кваліфікації.

Можливості працевлаштування:

 

Випускники матимуть змогу працювати науковими редакторами у виданнях гуманітарного профілю; літературними співробітниками, оглядачами й  критиками (в редакціях видань різного спрямування, які містять літературно-мистецький компонент) з метою написання аналітичних матеріалів із застосуванням міждисциплінарних підходів до аналізу літературно-мистецьких творів; літературними співробітниками у сфері нових медій; літературними співробітниками та кураторами літературно-мистецьких проектів.