Українська мова і література, іноземна мова

Спеціалізації -  лінгвістичні– «Лінгвоукраїністика в діахронії та синхронії», «Медіалінгвістика», «Лінгвістична експертиза», «Соціолінгвістика» та інші; літературознавча – «Література і суспільсво: постколоніальний дискурс» та інші.

Освітня кваліфікація - Бакалавр філології.

Куратор освітньої програми - профСліпушко Оксана Миколаїівна; 239-34-30; oksana-slipushko@ukr.net.

 

Освітня програма спрямована на забезпечення сучасної університетської підготовки фахівців із: української мови  (перша мова); історії української літератури; західноєвропейської мови (друга мова – англійська/ німецька/французька/ іспанська/італійська).

         Програма передбачає:

 Викладання всіх обов’язкових гуманітарних дисциплін, лінгвістичних та літературознавчих  курсів;

  • викладання англійської (або іншої західноєвропейської) мови з урахуванням новітніх трендів віртуального та інтерактивного навчання;
  • грунтовну підготовку з теоретичних курсів української та іноземної мови та  теоретичного мовознавства, комплекс теоретичних дисциплін, що забезпечують фундаментальну академічну підготовку, професійний рівень, світогляд сучасного фахівця з мови;
  • поглиблену філологічну підготовку завдяки значному за обсягом курсу історії української літератури (від давнини до сьогодення);
  • базову підготовку з російської мови, історії зарубіжної літератури, латинської та старослов’янської мов.

Основні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівців: Сучасна українська мова (за всіма розділами – Фонетика, Морффологія, Синтаксис, Діалектологія та інші); Історія української мови; Іноземна мова (теоретико-практичний курс); Історія української літератури (за усіма періодами); Стилістика української мови: функціональна парадигма та функціональний ресурс.

Практика: Соціально-комунікативна, спрямована на формування загальних (Softskills) компетентностей з відривом від навчання.

Отримані знання та вміння надають можливість професійної реалізації в таких видах діяльності: добір, класифікація та систематизація текстів у дослідницьких установах різного рівня, допоміжна робота у засобах масової інформації, філологічне забезпечення у роботі установ різного типу, коректорська робота тощо.

Випуск фахівців здійснюють кафедри української мови та прикладної лінгвістики, стилістики та мовної комунікації, історії української літератури теорії літератури та літературної творчості.