«Germanistik And Translation / Германська філологія і переклад (німецька мова та англійська мова)

 

Магістерська освітня програма

«Germanistik And Translation / Германська філологія і переклад

(німецька мова та англійська мова)  

(Магістр, Денна)

Навчальний рік 2017/2018

 

1)  Спеціальність 035 Філологія

2)   Освітня програма  Germanistik And Translation / Германська філологія і переклад  (німецька мова та англійська мова) - німецькомовна освітня програма

Спеціалізації в межах освітньої програми:

· Лінгвістика й міжкультурна комунікація

· Міжкультурна комунікація та переклад

3) Тип освітньої програми – освітньо-наукова

4) Ступінь, який отримують випускники:

·  Освітній – магістр філології

·  Професійний – у разі виконання умов присвоєння кваліфікації, передбачена кваліфікація

 кваліф. 2310.2 Викладач іноземних мов вищого навчального закладу,

кваліф. 2444.1 Філолог-дослідник;

кваліф. 2444.2 Перекладач.

5) Кількість навчальний семестрів – 4 семестри

6) Обсяг програми в кредитах ECTS120 кредитів

7) Мова навчання – німецька

8)  Початок навчання – 1 .09.2017 року

Завершення навчання – 31.05.2019 року

9) Кількість місць – 20 (ліцензований обсяг)

Наявність державного замовлення – так

10) Вартість навчання за контрактом – уточнюється.

11)  Умови доступу:

Диплом бакалавра за спеціальністю 035 Філологія.

-   екзамен з іноземної мови – англійської

-   екзамен з фаху – комплексний іспит з фаху

Диплом бакалавра за іншими спеціальностями

додатковий екзамен – німецька мова та лінгвокраїнознавство країн, де говорять німецькою;

екзамен з іноземної мови – англійської (письмовий тест);

екзамен з фаху – комбінований іспит з фаху (письмовий тест, який включає питання з теоретичної граматики; теоретичної фонетики; лексикології; стилістики; історії іноземної мови та усна частина іспиту (непідготовлене мовлення))

12) Дати вступних випробувань: 25.07.17-02.08.17

додатковий екзамен – за розкладом;

екзамен з іноземної мови – за розкладом;

екзамен з фаху - за розкладом.

13) Перелік документів для вступу:Правила прийому до КНУ, Розділ ІІІ, § 3 (http://vstup.univ.kiev.ua/pages/26)

14)  Кафедри, які здійснюють підготовку за спеціалізацією:кафедра германської філології та перекладу, кафедра англійської мовита міжкультурної комунікації, кафедра зарубіжної літератури

15)  Керівник освітньої програми:доц., канд. філол. наук Павличко Оксана Олексіївна

16) Адміністратор програми: доц., канд. філол. наук Кучма Ольга Іванівна 

17)  Контакти керівника освітньої програми тел. 044 239-31-68, e-mail: germ.phil.trans@univ.net.ua

Контакти адміністратора освітньої програми тел. 044 239-31-68, e-mail: germ.phil.trans@univ.net.ua

18)  Адреса кафедри і факультету, на якій реалізується програма: Інститут філології КНУ, Кафедра германської філології та перекладу – Київ, бульвар Т.Шевченка, 14 (м. Театральна)

19)  Контакти кафедри і  факультету, на якій реалізується програма:

e-mail: germ.phil.trans@univ.net.uaтел. 044 239-31-68

20) WEBсторінка освітньої програми, кафедри, факультету: http://philology.knu.ua/