Анотація освітньої програми - 2016 року. Бакалавр.

Освітня програма

«Російська мова і література, іноземна мова»

 

 

Освітній   рівень – бакалавр. Денна форма навчання.

 

Освітня програма Російська мова і література, іноземна мова спрямована на забезпечення сучасної університетської підготовки фахівців з:

 

  • російської мови  (перша мова);
  • історії російської літератури
  • західноєвропейської мови (друга мова - англійська німецька/французька/  іспанська/італійська);

 

Програма передбачає

  • викладання всіх обов’язкових гуманітарних дисциплін, лінгвістичних та літературознавчих  курсів;
  • викладання англійської /GeneralEnglish/ (або іншої західноєвропейської) мови  з урахуванням новітніх трендів віртуального та інтерактивного навчання;
  • глибоку підготовку з теоретичних курсів  російської  та іноземної мови та  загального  мовознавства, комплекс теоретичних дисциплін, що забезпечують фундаментальну підготовку, професійний рівень, світогляд сучасного фахівця з мови;  
  • поглиблену філологічну підготовку завдяки  значному за обсягом  курсу історії російської літератури;
  • базову підготовку з української мови, новітньої української літератури, зарубіжної літератури, старослов’янської мови

 

    Освітня програма передбачає на вибір три спеціалізації:  лінгвістичну – «Антропологічні виміри російського мовознавства», літературознавчу – «Література – актуальні парадигми», загальнофілологічну – «Мова і література в загальнокультурних процесах», які включають 

  • теоретичні курси з найактуальніших теоретичних та прикладних лінгвістичних, літературознавчих філологічних напрямків;
  • соціально-комунікативну практику, що спрямована на набуття та удосконалення  спеціальних навичок та навичок спілкування (softskills),  що є вимогою світової освіти на сучасному етапі, а саме вмотивованість, бажання розвивати і виявляти лідерські якості, здатність до самостійного і логічного мислення, здатність аргументовано викладати думки та ефективно спілкуватися зі співрозмовником.

 

Базові навички самостійного наукового дослідження студенти мають набути під час написання  двох курсових  робіт з російської мови або історії російської літератури  та бакалаврської роботи.

 

Високий рівень теоретичної і практичної підготовки за освітньою програмою забезпечують професори і доценти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випусковою є кафедра російської  філології (завідувач – д.філол.н., проф. Олена Степанівна Снитко), на якій працюють шість докторів філологічних наук, які мають звання професора, вісім кандидатів філологічних наук, які мають звання доцента та один кандидат наук, асистент.