Захисти дисертацій

ОСАДЧА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА 
Назва дисертаційної роботи: "Концептуалізація світу в творах української фантастики (друга половина хх ст.) "

Дата захисту: 07.10.2016
Науковий керівник: Мосенкіс Юрій Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19

 

НАЗАРОВ НАЗАРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: "Українська етимологічна лексикографія: історія, теорія та практика"

Дата захисту: 06.10.2016
Науковий керівник: Мосенкіс Юрій Леонідович
На здобуття наукового ступеня: кандидат
Cпеціальність: 10.02.01 - Українська мова
Захист у СВР: Д 26.001.19