Мережинська Ганна Юріївна

Доктор філологічних наук, професор кафедри російської філології

 

Народилася: 29.03.1955 р. у м. Києві.

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка у 1978 р.

Тема кандидатської дисертації:"Мемуарно-автобіографічна проза 70-х років (проблематика і поетика)" (1982 р.).

Тема докторської дисертації:"Русская проза80-90-х годов ХХ века. Типология. Стадиальность развития" (зі спеціальностей “російська література” і “теорія літератури”) (2002 р.).

Працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 1980 – асистент, з 1990 – доцент,  з 2002 – завідувач кафедри російської літератури, з 2005 – професор, з 2016 – професор кафедри російської філології.

Сфера наукових інтересів:  історія російської літератури XXст., перехідні епохи в літературі, проблеми типології російського роману і драми, специфіка сучасної художньої парадигми.

У 1988-1990 рр. працювала в Даленському педагогічному університеті (КНР), де викладала курси російської літератури і російської мови.

Нагороджена знаком "Відмінник народної освіти України".

Основні наукові праці:

  • Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80-90-х годов ХХ века: Монография.– К., 2001;
  • Російська постмодерна література кінця ХХ – початку ХХІ століття: знаковий код і стратегії художнього пошуку (на матеріалі прози і драматургії): Монографія (у співавторстві з Т.В. Комінарець). – Херсон, 2007;
  • Російський літературний постмодернізм: Навчальний посібник. – К, 2004;
  • Російський літературний постмодернізм: Підручник. – К., 2007;
  • Развитие антитоталитарных идей в русской литературе (у співавторстві). – К., 2001;
  • Сюжет чтения в биографическом эссе (на материале двухтомника «Литературная матрица. Учебник, написанныйписателями») // Russian Philology №33, 2014. English and Foreign Languages University/Hyderabad 5000605. India;
  • Стратегии авторефлексии литературы метаконцепций творчества в биографическом эссе. – Антимардонг: сб.н.тр., посвященных 70-летию проф.И.С.Скоропановой – Минск БГУ: РИВЩ, 2015;
  • Метадискурс современной литературы //Russianstudies. Universyty of the Jan Kochanowski Edited by Lidia Mazur-Mierzwa. Kielce 2015;
  • «Філософія мандрів» у романах-подорожах Іллі Бояшова «Шлях Мурі» та Ольги Токарчук «Бігуни» // «Historia – Interpretacja - Reprezentacja», t. IV, Gdansk «Athenae Gedanenses», 2016.