Поддєнєжна Олена Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології 

Народилася: 26.11. 1976р. у м. Києві.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література»,здобула кваліфікацію магістра російської мови та літератури.У 2004 році закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність «Українська мова та література», здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.Працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з листопада 2002 року, на посаді асистента кафедри історії російської літератури. З січня 2012 року - на посаді доцента кафедри історії російської літератури.

Тема кандидатської дисертації: «Літературна критика російської еміграції 1920-40-х років: етико-естетичні та жанрово-стильові параметри» (К., 2003), диплом ДК №019273.

Стаж педагогічної роботи у Вищих навчальних закладах, у тому числі у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка -  14 років. Протягом педагогічної діяльності викладає нормативні та фахові курси. Здійснює наукове керівництво у виконанні  дипломних робіт спеціалістів та магістрів Інституту філології. Є керівником асистентської практики та науково-дослідницької практики студентів-магістрів Інституту філології. Є постійним членом предметної комісії за спеціальністю «Російська мова та література», з липня 2013 року – є заступником голови предметної комісії за спеціальністю «Російська мова та література».

Основні наукові праці:

  1. Традиції жанру «філологічного роману» в літературі російської еміграції III хвилі (на матеріалі роману І.Єфимова «Невірна»). Російська література. Дослідження: Зб. Наук. праць - Вып.15. – К.: Логос, 2011. – С. 126-134.  Фахове видання
  2. Особливості культурологічної проблематики в літературі російської еміграції III хвилі (за материалом книг П.Вайля и О.Гениса «Російська кухня у вигнанні») Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки, № (, Луганськ, 2012. –С.120-125. Фахове видання
  3. Жанрова специфіка «філологічної прози» в літературі російської еміграції III хвилі.Друк.Літературознавчі студії. – Вип.37. – К., 2013. – С. 178-184.Фахове видання
  4. «Одна чи дві російських литератури” – діалог двох еміграцій.          Друк.Російська література. Дослідження: Зб. Наук. праць - Вып.16. – К.: Логос, 2012. – С. 126-134. Фахове видання
  5. Поетика «вінєток» О.Жолковського. - Російська література. Дослідження: Зб. Наук. праць - Вып.17. – К.: Логос, 2013. – С. 132-140. Фахове видання
  6. Культурні орієнтири у російській емігрантські есеїстиці III хвилі. - RussianStudies. University of the Jan Kochanowski/ Vol/21/Kielce 2013
  7. Історія російської літератури. Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія російської літератури» для студентів спеціальності «слов’янські мови та література». - К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2013.- 63 с.
  8. Літературно-художні течії, школи та напрямки в російському літературознавстві 1920-40-х років. Проблеми, пошуки, вектори розвитку. Посібник для студентів з курсу «Історія російського літературознавства». Частина 1. - К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2013, - 95 с.
  9. Літературно-художні течії, школи та напрямки в російському літературознавстві 1920-40-х років. Проблеми, пошуки, вектори розвитку. Посібник для студентів з курсу «Історія російського літературознавства». Частина 2. - К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2013, - 103 с.
  10. Історія російської літератури XIX століття. Методичні вказівки: зміст лекційного курсу, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності «українська мова та література, іноземна мова», «фольклористика». - К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2013.- 31 с.