Заярна Ірина Сергіївна

Доктор філологічних наук, професор кафедри російської філології

Народилася: 15.12.1964 р. у м. Києві.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література». Працює в університеті з 1992 р. (асистент, доцент, професор кафедри історії російської літератури, професор кафедри російської філології).

Тема кандидатської дисертації: «Особливості конфлікту в художньо-документальній прозі 1970 – 1980-х років» (К., 1992).

Тема докторської дисертації: «Російська поезія ХХ століття в контексті діалогу художніх парадигм: типологічна проекція бароко в авангарді та постмодернізмі» (К., 2005).

Фахівець у галузі історії російської літератури, зокрема – XVІІІ і ХХ ст., компаративістики. Працює у складі двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні наукові праці:

 1. Литература русского зарубежья. Третья волна эмиграции: учебное пособие. – К.: «Рута», 2003. – 456 с. Гриф Міносвіти і науки України (наказ № 8 /3 від 27.07.99 р.) (у співавторстві).
 2. Барокко и русская поэзия ХХ столетия: Типология и преемственность художественных форм» – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004.– 405 с.
 3. Эстетика русского авангарда в контексте традиций барокко: учебное пособие. – К.: Логос, 2007. – 216 с. Гриф Міносвіти і науки України (наказ 1.4/18 Г-1469 від 05.09.07).
 4. Неориторика русской поэзии второй половины ХХ ст.: функции аллегорических фигур // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики. Сб. научн. статей. Ч.1 – Минск, 2007. – С. 58 – 65.
 5. Необарокко в русской поэзии второй половины ХХ столетия: динамика эстетических систем: учебное пособие. – К.: Логос, 2009. – 224 с.
 6. Сад как интерсемиотическая художественная система в лирике Бориса Пастернака // Русская литература. Исследования. Сб. научн. тр. – вып. 15. – К..: Логос,2011. – С. 212 – 229.
 7. Мистецтво кіно в поетичних експериментах авангарду: інтерсеміотичний аспект (М.Семенко, О.Кручених) // Слово і час. – К., 2012. – № 12. – С.21 – 33.
 8. Типологічні риси наративних дискурсів у текстах киргизької та української прози (на матеріалі повісті Ч.Айтматова «Джаміля» та оповідання Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном») // Філологічні семінари. – Вип. 12. – К., 2013. – С. 178 – 187.
 9. Літературний контекст XVIIIст. у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 17. – К., 2014. – С. 52 – 67.
 10. Жанрово-стилевые аспекты современной поэзии: Тимур Кибиров. Дмитрий Быков. Максим Амелин: учебное пособие. – К.: Логос, 2015. – 136 с.
 11. Способы художественной трансформации мистерии в русской поэзии рубежа ХХ – ХХІ столетий //DialogulslvaviştilorlaînceputulsecoluluialXXI-lea. – Cluj-Napoca, 2015. – AnulIV, nr. 1/2015/ – C. 237 – 247.
 12. Метапоэтический дискурс в творчестве Тимура Кибирова // StudiaRusycystyczneUniwersytetuJanaKochanowskiego. – Vol. 23. – Kielce, 2015. – c. 89 – 96.