Александрук Ірина Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

У 2002 р. закінчила з відзнакою факультет романо-германської філології Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З 2002 по 2013 рр. працювала у Рівненському інституті слов'янознавства Київського славістичного університету. Займала посади викладача, старшого викладача та доцента кафедри теорії та практики перекладу романо-германських мов.

У 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.27 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна захистила кандидатську дисертацію на тему «Вербалізація можливих світів у жанрі фентезі» (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів)» (науковий керівник – д. філол.н., проф. Бєлова А. Д.). 19 січня 2012 р. Александрук І.В. присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук (диплом - ДК № 003667) зіспеціальності 10.02.04 – германські мови.

З вересня 2014 р. працює доцентом кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: лексикологія, неологія, стилістика, теорія перекладу, етнолінгвістика, міжкультурна комунікація, лексикографія.

Брала участь у 26 Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Є автором 20 наукових та навчально-методичних робіт.

У 2015 р. підготувала "Посібник для студентів ІІІ-го року навчання факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем – напрям підготовки – комп'ютерна інженерія."

Викладає курси:

  • Англійська мова
  • Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів факультету радіофізики, електроніки та комп‘ютерних систем.

Основні праці:

  1. Посібник для студентів ІІІ-го року навчання факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем – напрям підготовки – комп'ютерна інженерія. - K., 2016.
  2. Роль метафори у процесах концептуалізації та категоризації можливої картини світу (на матеріалі творів сучасних британських та американських письменників жанру фентезі) //Наукові записки. Серія Філологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. Ред.. Г.В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім.. М. Гоголя, 2013. – Кн. 4. – С. 3-11.
  3. Концептуальна категорія ПРОСТІР можливого світу у творах жанру фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) // Мовні і концептуальні картини світу. –Київ : ВПЦ “Київський університет.”, 2015. – Вип. 51. – С. 3-11.