Андрощук Аліна Геннадіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

Народилася в 1977 році в м. Львів. Освіта вища.

 

Закінчила Київський Міжрегіональний інститут удосконалення вчителів, факультет англійської мови, Національну Академію Внутрішніх справ України, юридичний факультет та магістратуру Університету економіки та права „КРОК” за спеціальністю „Інтелектуальна власність”.  

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Інституту вищої освіти АПН України,та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04. „Теорія і методика професійної освіти”.

У 2011 р. отримала атестат Міністерства освіти і науки України про присвоєння звання доцента кафедри теорії та практики перекладу.

Наукові інтереси: професійна освіта, методика викладання мови.

Брала участь у багатьох міжнародних наукових конференціях та семінарах як в Україні, так і заїї межами.

Є автором 38 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

Основні курси: англійська мова, ділова англійська мова, англійська мова за фаховим спрямуванням.

Основні праці:

  1. Якість освіти: психолінгвістичний вимір сучасної  мовної підготовки Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Збірник наук. праць. – К., 2012.
  2. Фахова комунікативна компетентність як необхіднаумова професійного становлення.Збірник наук. праць на матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія”. –  Братислава, 2016.
  3. Посібник з англійської мови для аспірантів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем. (подано до друку).

Контактна адреса: lang1@ukr.net.