Бабаніна Тетяна Григорівна

Асистент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

Народилася: 03.08.1962р. у м. Києві.

У 1984р. закінчила  Київський національнийлінгвістичний університет.

З 1993 до 1995 року працювала на посаді асистента Національного університету біоресурсів  і природокористування, згодом – Національного університету харчових технологій, з 1995 року працює на посаді асистента кафедри іноземних мов фізико-математичних факультетів, а з 2014 року на посаді асистента кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: англійська мова в сучасному науковому та інформаційному просторі, англійська фразеологія та лексикологія, французька мова.

Брала участь у багатьох міжнародних наукових конференціях та семінарах в Україні (Київ, Львів, Одеса), представляючи результати власних наукових досліджень. Є автором  більш ніж 25 наукових статей, навчально-методичних праць, навчальних посібників  з англійської мови.

Викладає курси:

  • Англійська мовадля студентів І курсу
  • Англійська мовадля студентів ІІ курсу
  • Англійська мовадля студентів IIIкурсу

Основні праці:

  1. Навчальні завдання з граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів фізико-математичних факультетів». – К., ВПЦ «Київський університет», 2005, 27 с.
  2. Навчальні завдання з граматики англійської мови для студентів фізико-математичних факультеті» ». – К., ВПЦ «Київський університет», 2010, 24 с.
  3. Англійська як провідна мова вищої освіти: тенденції-2014. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті». 28-29.11 2014 р. – Львів: ГО Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. –  С. 51 – 55.