Білоножко Наталія Єліковна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

Народилася: 07.10.1955 р. у м. Дніпропетровськ.

У 1990р. закінчила факультет романо-германської філології Донецького національного університету, у 2006 році аспірантуру по кафедрі методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету.

З 1995 по 2011р.р. працювала на посаді викладача англійської мови кафедри іноземних мов для природничих і гуманітарних спеціальностей Донецького національного університету

З 2011 по 2012 р.р. працювала на посаді старшого викладача англійської мови кафедри теорії і практики перекладу Київського національного університету культури імистецтв. Викладала дисципліни  “Практичний курс англійської мови”,  “Стилістика англійської мови”, “Лінгвокраїнознавство”,  курс англійської мови для спеціальності “міжнародні відносини”.

З 2013 по 2014 р.р. працювала на посаді асистента кафедри іноземних мов для факультетів соціології та психології.З вересня 2014 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2010р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу».

З 2015 р. працює доцентом кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: : формування комунікативної компетентності студента, ефективні мнемічні стратегії засвоєння іноземної мови, розвиток мовної свідомості студента, автономія студента.

Брала участь у багатьох міжнародних наукових конференціях та семінарах,представляючи результати власних наукових досліджень. Є автором  більш ніж 27наукових статей, навчально-методичних праць, навчальних посібників  з англійської мови.

Викладає курси:

 • Ділова англійська мова для студентів спеціальностей прикладна фізика, радіотехніка, комп’ютерна інженерія.

Автор 27 наукових та навчально-методичних робіт

Основні праці:

 1. TextinCultureasaSpringboardforStudents’ Socioculturalcompetencedevelopment. CanadaToronto, - 2015.
 2. Формування лінгвістичної англомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей на основі розвитку їхньої мовної свідомості. - К., 2015.
 3. Історичний аспект стратегії та Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. - К., 2015.
 4. Заняття з англійської мови на тему "Цінності сучасного світу". - К., 2014.
 5. Особливості роботи пам’яті у процесі формування перекладацької компетенції студента. – Дон., 2012
 6. Знання про систему мови як компонент лінгвістичної компетенції студентів. Луганськ, 2011.
 7. Від автономії учня до автономії студента – Горлівка, 2011.
 8. LearnEnglishVocabularywithEffectiveStrategies. –К.,  2005.
 9. Стратегія як одна з основних категорій методики навчання іноземних мов . –К.,  2004.
 10. Teaching Strategies for Holiday Lesson.  –  К.,   2003.