Борисенко Петро Анатолійович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

Народився: 08.04.1965 р.

У 1989 р. закінчив факультет французької мови Київського педагогічного інституту іноземних мов, у 1994 році закінчив аспірантуру при цьому ж інституті.

З 1989 до 2006 року працював на різних посадах на кафедрі іноземних мов Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди, з 2009 року працював на посаді доцента кафедри іноземних мов Національного авіаційного університету, а з жовтня 2013 р.по теперішній час працює на посаді доцента кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2006р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів ПАРЄ)».

З жовтня 2013 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Стаж педагогічної роботи Борисенка П.А. у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 25 років, з них – 18 років у Переяслав-Хм. державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, 5 років – в Національному авіційному університеті.

Наукові інтереси: Лінгвістика тексту, Прагматика, Методика викладання іноземних мов.

Бравучасть у багатьохнаукових конференціях та семінарах як в Україні, так і за її межами, зокрема в Угорщині, представляючи результати власних наукових досліджень. Є автором  більш ніж 36наукових статей, навчально-методичних праць, навчальних посібників  з французької та англійської мов.

Викладає:

Англійську мову на Фізичному факультетіта Факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Основні праці: Автор 36 публікацій, з них 2 навчально-методичних і 32 наукових, у тому числі 12 наукових статей у фахових виданнях.

Є автором навчального посібника з грифом МОН «Французька мова як друга іноземна» для практичних занять і самостійної роботи студентів із дисципліни «Друга іноземна мова» та навчально-методичного посібника з англійської мови «ImproveyourAmericanEnglish».