Борщевський Сергій Вікторович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

Народився: 16.09.1978р. у м. Києві.

У 2002 р. закінчив з відзнакою Київський національний лінгвістичний університет, у 2010 році – аспірантуру по кафедрі германського та порівняльного мовознавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2011 р. працював викладачем, з 2012 р. перебував на посаді старшого викладача, з вересня 2012 по 2014 р. – на посаді доцента кафедри загального мовознавства і германістики НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Доіндоєвропейський субстрат у лексиці слов’янських, германських і романських мов (на матеріалі української, польської, англійської, німецької та італійської мов)», яку покладено в основу монографії, виданої 2013 р.

З 2014 р. працює доцентом кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Наукові інтереси: лінгвістична контактологія, історична  лексикологія, етимологія.

Брав участь у багатьох міжнародних наукових конференціях та семінарах, представляючи результати власних наукових досліджень.

Є автором  більш ніж 35 наукових статей, навчально-методичних праць, навчальних посібників  із загального, германського, порівняльно-історичного й типологічного мовознавства.

Викладає курси:

  • Практичний курс англійської мови
  • Англійська мова за фаховим спрямуванням

Автор 36 наукових та навчально-методичних робіт.

Основні праці:

  1. Слов’янська, германська та романська лексика невідомого походження в контексті контактологічної передісторії мов європейського ареалу : Монографія. – К., 2013.
  2. Англійська мова. Way to Fluent English : Підручник для студентів вищих навчальних закладів (у співавторстві). – Ч. 1-4. – К., 2013-2016.
  3. Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 8.02030302 «Мова і література» (англійська та українська мови, зарубіжна література. Переклад) – К., 2014. (співавтор: Т. С. Толчеєва).