Малюга Олександр Сергійович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

Народився: 27.11.1974 р. у м. Ніжині Чернігівської області.

У 2000 р. закінчив факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя, у 2005 році аспірантуру по кафедрі методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2000 до 2008 року працював викладачем англійської мови у тоді Національному аграрному університеті (зараз Національний університет біоресурсів та природокористування).

 

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Навчання професійно орієнтованого читання наукових англомовних текстів студентів-магістрів аграрних спеціальностей».

З 2013 р. працює доцентом кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: методика навчання англійської мови на заключному етапі вищої школи.

Брав участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях й семінарах, представляючи результати власних наукових досліджень. Є автором  більш ніж 25 наукових статей, навчально-методичних праць, типових програм, навчальних посібників з навчання англійської мови для спеціальних цілей.

Викладає курси:

  • «Практичний курс англійської мови»;
  • «Хімія у всесвітньому інформаційно-науковому просторі» (викладається англійською мовою).

Автор 26 наукових та навчально-методичних робіт (з них 22 – статті)

Основні праці:

  1. Англійська мова для студентів біологічних та зооветеринарних спеціальностей: Навчальний посібник / Укладачі: А.М.Безпаленко, В.Ф.Бондаренко, Т.О.Грабовська, О.С.Малюга, О.М.Панін, О.С.Сиротін. – К.: НАУ, 2007. – 177 с.
  2. Малюга О.С. Зміст навчання іншомовного професійно орієнтованого читання на старшому ступені вищої школи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – №10 (269). – Ч.3. – С. 146-152.