Навчальні дисципліни

Нормативні курси

Музична спеціалізація

Спецкурси

Наукові спецсемінари

 • Генезисна поетика народної прози
 • Компаративна географія епічних мотивів
 • Методика нотації і репродукування пісенного фольклору
 • Народна творчість і професійне мистецтво
 • Основи психолінгвістики
 • Поетика фольклору
 • Проблеми поетики народної пісні
 • Проблеми поетики народної прози
 • Структурне вивчення фольклору
 • Фольклор як культурно-семіотична система
 • Художня специфіка сценічної мови
 • Художня специфіка фольклорних жанрів у контексті літератури