Рєзнікова Наталя Вікторівна

Асистент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

 

У 2001 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю: японська мова та література, англійська мова. Здобула кваліфікацію філолога, викладача і перекладача.

З 1999 до 2001 р.р. працювала вчителем Київської гімназії-інтернату східних мов №1. Навчальний курс: японська мова.

З 2000 до 2007 р.р. працювала викладачем Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка. Викладала навчальні курси: японська мова, практика мовлення, теоретична граматика, теорія і практика перекладу, психолого-педагогічні основи навчання іноземним мовам.

З 2003 до 2007 р.р. – аспірант кафедри китайської, корейської і японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дисертація присвячена проблемам інтерпретації українського художнього слова японською мовою (на матеріалі японських перекладів з Т. Шевченка).

З 2004 до 2011 р.р. працювала викладачем Центру інтенсивної мовної підготовки офіцерів збройних сил України у Військовому інституті, викладачем кафедри англійської мови природничих факультетів та кафедри англійської мови фізико-математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2011року працює асистентом кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

 

Коло наукових зацікавлень: теорія і практика художнього перекладу, мовні й концептуальні картини світу, міжкультурна комунікація, контрастивна фразеологія, перекладацька прагматика.

Викладає курси:

  • англійська мова
  • англійська мова за професійним спрямуванням(радіотехніка; високі технології)
  • ділова англійська мова

Автор 20 одноосібних фахових наукових публікацій.

Основні праці:

  1. Еквівалентність контекстуально вжитих фразеологізмів української і японської мов (на матеріалі перекладів поезій Т.Г. Шевченка на японську мову) // Мова і культура (науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго. – 2007. – Т.VIII. Теорія і практика перекладу. – Вип. 9. – С. 283-287.
  2. Розбіжності у способах метафоризації як проблема перекладу (на матеріалі перекладів поезій Т.Г.Шевченка японською мовою)//Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник. Східні мови та літератури. –2007. – Вип.12.
  3. Інтерпретація українського художнього слова японською мовою (на матеріалі перекладів Тараса Шевченка японською мовою)// Мовні і концептуальні картини світу. Наукове видання. Випуск 30. – К.: 2010. ­ С. 205-210.і герменевтика.

 

Контактна інформація: murasaki@meta.ua