Титова Олена Іванівна

Асистент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

 Народилася: 25.03.1965р. у м. Києві.

Працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з вересня 1982 року. Ветеран праці Київського університету імені Шевченка з 2002 року.

З 1984-1990 рр. навчалася на факультеті іноземних мов Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 1990 році закінчила цей університет за спеціальністю романо-германські мови та література.

З вересня 1990 року працювала на кафедрі англійської мови фізико-математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вела практичні заняття зі студентами 1-2 курсів, студентами реферативних груп, магістрами та аспірантами.

В рамках учбового процесу розробляла відповідно до сучасних вимог, лексико-граматичні поточні та залікові тести для студентів, магістрів та аспірантів. Також розробляла модульні робочі програми для студентів 1-2 курсів радіофізичного факультету. Здійснювала підбір матеріалу для аудіювання, позакласного читання, реферування та анотування із залученням

комп’ютерних джерел (Internet).

Брала активну участь у впровадженні в навчальний процес університетської програми комп’ютерного навчання студентів радіофізичного факультету «English Discoveries Network».

У 2001 році вийшли з друку 2 методичні розробки «Навчальні завдання

з граматики англійської мови» (Інфінітив, Дієприкметник та Герундій).

У 2002 році надруковано тези доповіді до 1-ої міжнародної конференції

«Методичні аспекти навчання науковій мові та мовам для спеціальних цілей». Приймала участь в роботі вищезазначеної конференції.

У 2004 році надруковано посібник з англійської мови для студентів радіофізичного факультету та методичну розробку «Ділова англійська мова для студентів фізико-математичних факультетів».

Підвищувала свою кваліфікацію, відвідуючи науково-методичні семінари в Центрі англійської мови та інформації. Одержала сертифікати Центру.

З 2004 року завідувач секції англійської мови радіофізичного факультету.

Приймає активну участь в житті кафедри та Інституту філології.

З 2011 року  працює асистентом кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.

Навчальні курси: англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням (прикладна фізика, комп’ютерна інженерія, високі технології), ділова англійська мова, англійська мова в галузі інформаційних технологій.

У 2011 році надруковано посібник з науково-технічної літератури (з англійської мови) для студентів радіофізичного факультету.

З 2011 року  – аспірант кафедри педагогіки Державного вищого навчального закладу «Переяслав – Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».Тема дисертаційного дослідження Титової О.І.: «Професійна підготовка майбутніх фахівців з прикладної фізики в університетах  Великої Британії».

На ХІV Міжнародну конференцію молодих вчених з прикладної фізики (ICAP 2014), яка відбувалася з 11 по 14 червня 2014 року на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  підготовлено та подано до друку статтю за темою: «The system of futures pecialists training in the field of applied physics at the University of London». Стаття обсягом 5 с. надрукована у збірнику матеріалів конференції.Брала участь у зазначеній конференції.

До збірника наукових праць «Гуманітарний вісник» ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬ-КОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Григорія Сковороди» підготовлено та подано до друку статтю за темою: «Система професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики в університетах Лондону» (на прикладі університету Queen Mary) – 15с.