Янчук Сергій Ярославович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

Народився: 22.12.1976 р. у м. Тернополі. 

У 1999 р. закінчив факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; у 2010 році – аспірантуру при кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2003 по 2007 р.р. працював викладачем кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В.Гнатюка.

З 2009 по 2011 р.р.працював викладачем кафедри військового перекладу Військового інституту КНУ ім. Т.Шевченка.

З 2011 по 2013 р.р.працювавна посаді асистента кафедри англійської мови фізико-математичних факультетів ІФ КНУ ім. Т.Шевченка.

З 2013 року працює на посаді доцента кафедриіноземних мов хіміко-фізичних факультетів ІФ КНУ ім. Т.Шевченка.

У 2012 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перекладу військової документації миротворчих місій ООН та НАТО», яку покладено в основу монографії, виданої у 2013 р.

З 2013 року працює доцентом кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів  Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: англійська для спеціальних цілей, лексикографія і термінографія.

Брав участь у багатьох міжнародних наукових конференціях та семінарах в Україні, представляючи результати власних наукових досліджень. Загальна кількість праць  – 21 (у тому числі навчальний посібник для студентів перекладацьких відділень (з грифом МОН) та монографія), у фахових виданнях – 10, після захисту дисертації опубліковано 7 праць, з них 3 –  у фахових виданнях.

Викладає курси:

  • Англійськамовадля студентів та аспірантів фізичного факультету.

Основні праці:

  1. Артур Конан Дойл. Загублений світ = ArthurConanDoyle. TheLostWorld: книга для читання: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / укладання Янчука С. Я. — Вид.2-ге. Вінниця: Нова Книга, 2013. – 296 с.
  2. Особливості перекладу англомовної  військової документації  миротворчих місій ООН та НАТО. – Київ: Логос, 2013.– 220 с.