Клівіцька-Миронюк Ірина Олександрівна

Асистент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

Народилася: 18.05.1979 року в м.Києві.

Закінчила в 2001 році КНУ імені Тараса Шевченка, факультет іноземної філології з дипломом спеціаліста, має кваліфікацію викладача романо-германських мов та літератури.

2001-2002 – викладач кафедри англійської мови природничих факультетів КНУ імені Тараса Шевченка.

2002-2005 – Викладач Національного авіаційного університету на кафедрі іноземних мов.

З 2005 року  працює асистентом кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів КНУ імені Тараса Шевченка. Навчальні курси: англійська мова за професійним спрямуванням(радіотехніка; високі технології).

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, мовні картини світу, концептуальні метафори.

Основні праці:

  • «Універсальні концепти в християнській картині світу та біблеїзм як засіб їх відображення (на матеріалі сучасної англійської мови», тези доповіді в науковому журналі «Культура народов Причерноморья», - Таврический Национальный університет им.В.И.Вернадского, 2004
  • «Moral and Ethical Concepts GUILT vs. SHAME: General notions and American Context», тези доповіді англ.мовою до щорічної науково-практичної конференції з проблем гуманітарної освіти в ВНЗ галузевого спрямування в Національному Авіаційному університеті. –Київ, 2006
  • «Актуалізація концепту ГРІХ в медіа дискурсі», тези доповіді до Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 березня 2015року) «Сучасна    філологія: теорія і практика» – Херсон : Видавничий дім «Гельветика» , 2015. – 140с.