Гливінська Леся Костянтинівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 2003 р.: асистент, з 2010 р – доцент.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лексична ідіосистема в поезіях М. Вінграновського».

Доцент Гливінська Л.К. співпрацює з провідними гуманітарними часописами України, Польщі, Чехії, Словаччини, Сербії, Угорщини.

Автор близько 60 наукових праць.

Наукові інтереси: філософія мови; ідіостилістика; поетологія; корпусна лінгвістика; наукова мова.

Викладає курси:

  • Українська мова за професійним спрямуванням;
  • Українська мова для перекладачів
  • Українська наукова мова
  • Основи редагування тексту та ін.

Вибрані праці:

  1. Поетичне слово Миколи Вінграновського (лінгвостилістична інтерпретація) : монографія. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 227 с.
  2. Авторський словник в українській лексикографічній номенклатурі (типологічний аспект) // Slavia Orientalis. – Warshawa, 2016. – Rocz. LXIV. – Nr. 3. – S. 611–619.
  3. Про поетику когнітивного зразка: сучасні виміри і спадкоємність традицій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Філологія”. – № 1152 (вип. 72). – Харків, 2015. – С. 111–116.
  4. Художнє мовомислення у лінгвостатистичній візії // Slavica Slovaca. – Bratislava, 2016. – Roč. 50, č. 2. – S. 191–194.
  5. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія : [навч. посібн]. – К. : Логос, 2010. – 415 с. (у співавт.) та ін.

 

E-mail: franco@univ.kiev.ua