Зінченко Наталка Вікторівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 2006 р.: старший лаборант навчально-наукової лабораторії філологічної освіти; з 2007 р. – асистент.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Наукова методологія О.Котляревського: ґенеза, еволюція, трансформації».

Автор 8 наукових  публікацій.

Наукові інтереси:  порівняльна лінгвістика, імагологія, історія української літературної мови, українська наукова мова.

 

Викладає курси:

  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Ділова українська мова
  • Українська наукова мова

Вибрані праці

  1. Міфологія в порівняльних літературознавчих студіях О. Котляревського // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. –  В. 12. – С. 207 – 211.
  2. З наукової лабораторії О.Котляревського: проблема духовних джерел // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К.: Знання України, 2005.  – В. Х. – С. 239 – 246.
  3. Пам’ятки поморських слов’ян у компаративних студіях О. Котляревського // Актуальні проблеми слов’янської філології. «Лінгвістика і літературознавство» / Міжвузівський збірник наукових статей –  2008. – В. XVIII. – С. 89-93.
  4. Міжнаціональні контексти порівняльних студій О.Котляревського // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. –  С.160-164.
  5. Ідеї В.Гумбольдта у науковій спадщині Ф.Буслаєва та О.Котляревського //  Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. –   С.181-186.

E-mail: kouts@ukr.net