Іванова Ольга Володимирівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 2000 р.

У 2003 р. захистила дисертацію на тему: «Фольклористичні праці М.Ф. Сумцова в контексті української фольклористики ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття».

Автор понад 20 публікацій.

Наукові інтереси:  українська наукова мова, мова українського фольклору, лінгвопедагогіка.

 

 

Викладає курси:

  • Українська мова
  • Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вибрані праці:

  1. Андрєєва Т.М. та ін. Українська мова (за професійним спрямуванням): [навч. посіб. для студентів юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин університетів] / Андрєєва Т.М., Іванова О.В., Яковенко Н.Л. – К. : Прінт-сервіс, 2013. – 427 с. (у співавт.).
  2. М.Ф. Сумцов – дослідник українських народних дум // Література. Фольклор. Проблеми поетики – К., 1998 – Вип. 5. – С. 57-67.
  3. Художня трансформація фольклорних мотивів в українській літературі другої половини XIX ст. // Літературознавчі студії. – К., 2011. – Вип. 33. – С. 170-180.
  4. Етнографізм Т. Шевченка у науковому баченні М.Ф. Сумцова //  Літературознавчі студії. – К., 2012. – Вип. 35. – С. 245-250.

 

E-mail: ivanovik@bigmir.net