Овсейчик Станіслава Володимирівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 2006 року.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Формування української екологічної термінології».

Брала участь у науковій роботі відділу наукової термінології Інституту української мови (2008-2011 рр.).

 

 

 

Автор понад 20 публікацій.

Наукові інтереси:термінознавство, лексикографія, фразеологія, функціональна стилістика.

Викладає курси:

  • Українська мова за професійнимспрямуванням
  • Ділова українська мова
  • Українська наукова мова

 

Вибрані праці

  1. Словник української біологічної термінології / Д.М. Гродзинський,  Л.О. Симоненко, М.П. Годована, С.В. Овсейчик, Л.В. Туровська,     Н.О. Яценко; Л.М. Василькова; за ред. Д.М. Гродзинського, Л.О. Симоненко – К.: КММ, 2012. – 744 С. (у співавт.).
  2. Українська мова. Мова фаху, мова науки, мова спілкування. Текстово-комунікативне навчання: навчальний посібник / Л.О.Ткаченко, О.В.Любашенко, С.Є.Мельник, Т.М.Андрєєва, С.В.Овсейчик, О.В.П’ятецька. – К.: ТОВ ВПП «Компас», 2014. – 256 с. (у співавт.).
  3. До питання запозичень у складі української екологічної термінології // Terminologija. – № 15. – 2008. –  С. 105 – 111.
  4. Системна організація термінолексики (на матеріалі української екологічної термінології) // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – Вип. VІІІ / Відп. ред. Л.О.Симоненко. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 153 – 156.
  5. Екологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми // Українська мова. – №2. – 2012. – С. 80 – 86 та ін.

 

E-mail: stanislavaovs@gmail.com