П’ятецька Ольга Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної  комунікації

У Київському університетіпрацює з 1999 року: з 2004 року  –асистент, з 2010 року – доцент.

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію: «Структурно-функціональний аналіз поетичної мови (на матеріалі української, хорватської та польської поезії І чверті XXстоліття)»

Автор понад 30 публікацій.

Наукові інтереси:лінгвопоетика, лексикологія, методика викладання української мови, культура мови, стилістика.

 

Викладає курси:

  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Українська наукова мова
  • Ділова українська мова

Вибрані праці:

  1. Структура та поліфункціональність номінативних речень у поетичному контексті // Мова і культура. – К., 2007. – Вип. 9. – Т. ІV. – С. 116-120
  2. Методичні проекти та пошук нових підходів до викладання української мови на неспеціальних факультетах // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства”. – К., 2007. – С. 13-16.
  3. Акцентуаційні особливості економічної та юридичної професійної лексики в українському діловому мовленні // Компаративні дослідження слов`янських мов і літератур: Зб. наук. праць. – Вип.11. – К,., 2010.– С. 142- 145. 
  4. Пароніми в професійній мові економіста // Культура слова. –2010. –№73. – С.15-19.
  5. Українська література: для іноземних студентів / П’ятецька О.В., Дяченко С.І. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 312с. (у співавт.)

 

Е-mail:ovimavo@yandex.ua