Любашенко Олеся Вадимівна

Доктор педагогічних наук, професор  кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

 

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1990 році. У 1998 році закінчила аспірантуру університетуі представила дисертацію «Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів університету (на основі вивчення гуманітарних дисциплін)». У 1998 році їй було присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук. З вересня 1998 року працювала викладачем, а з 2001 року – доцентом кафедри української філології для неспеціальних факультетів.

У 2003 році Олеся Любашенко одержала вчене звання доцента кафедри української філології для неспеціальних факультетів. У 2008 році захистила докторську дисертацію «Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів». У 2008 році їй було присвоєно вчений ступінь доктора педагогічних наук у галузі «Теорія і методика навчання», а з 2013- звання професора.

Олеся Любашенко є автором 80-ти публікацій, у тому числі 3-х навчальних посібників.

 

Викладає курси:

«Комунікативні стратегії фахового мовлення», «Мова наукових досліджень»,  «Методика викладання української мови та літератури у вищій школі», «Методика викладання слов'янських мов», «Методика викладання української мови як іноземної», «Методика викладання української мови у загальноосвітній профільній школі», «Фахове спілкування», «Спілкування у кризових ситуаціях».

 

Професійна та наукова діяльність:

Координатор освітніх програм для дітей у Школі Миру ЮНЕСКО, автор освітнього проекту-переможця Фонду Ерсте - 2009 «Європейська школа за живу планету» (Австрія, 2009), учасниця мовних семінарів та круглих столів Міланського університету (Італія), Будапештського університету Етвьоша Лоранда (Угорщина), Університету Палацького (Чеська Республіка), Колледжа Альфреда Круппа (Німеччина), автор проекту-переможця «Мовна ідентичність в мультикультурному контексті європейського університету» (CAS, 2011), експерт Програми альтернативної освіти - Montessori-Pädagogik (Австрія, 2013), член Національної спілки журналістів України.