Биркун Людмила Вікторівна

Кандидат філологічних наук, професор кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Освіта

Закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «Романо-германські мови і література» та отримала кваліфікацію «Філолог, викладач англійської та французької мов», а також закінчила магістратуру Манчестерського університету (Велика Британія) та отримала ступінь магістра освіти.

Тема кандидатської дисертації – «Психолінгвістичні основи взаємодії говоріння та письма».

Досвід роботи в університеті

Працює в університеті з 1976 року (викладач, доцент, професор).

Участь у проектах

Переможець програм Британського уряду, Британської Ради, Союзу українців у Великій Британії та фонду Відродження в Україні, керівник чотирьох міжнародних проектів з питань розробки навчальних програм та матеріалів, організатор міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів, семінарів для вчителів середніх шкіл.

Викладає навчальні дисципліни:«Методика викладання іноземних мов», «Комунікативні стратегії та практика англійської мови», «Курс "англійська мова" у загальноосвітніх навчальних закладах та методика його викладання», «Вітчизняний та світовий досвід викладання мов і літератур у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня», «Методологія науково-педагогічних досліджень (англ.)», «Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури у вищій школі».

Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами. Підготувала шістьох кандидатів наук.

Сфера наукових інтересів: теорія та практика створення підручників для середньої школи та вищих навчальних закладів, дизайнування навчальних програм з іноземних мов.

Публікації

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій, в т. ч. 19 підручників, 9 авторських оригінал-макетів навчально-методичних комплектів і 4 чинних навчальних програм з англійської мови для загальноосвітньої школи з грифом МОН України. Найважливіші публікації:

  1. OurEnglish: робочий зошит для 6 класу загальноосвітніх шкіл / Л. В. Биркун. – К. : «Освіта», 2006. – 120 с.
  2. OurEnglish: книга для вчителя для 6 класу загальноосвітніх шкіл / Л. В. Биркун. – К. : «Освіта», 2006. – 80 с.
  3. Космічна мандрівка з «Нашою англійською» // Іноземні мови в навчальних закладах. – К. : Педагогічна преса, 2006. – Вип. 5. – С. 14–25.
  4. Our English : робочий зошит для 7 класу загальноосвітніх шкіл / Л. В. Биркун. – К. : «Освіта», 2007. – 120 с.
  5. Our English : книга для вчителя для 7 класу загальноосвітніх шкіл / Л. В. Биркун. – К. : «Освіта», 2007. – 80 с.
  6. Our English : підручник для 8 класу загальноосвітніх шкіл / Л. В. Биркун. – К. : «Освіта», 2008. – 201 с.
  7. Календарно-тематичне планування за НМК «Моя Англійська» для 6-го класу / Л. В. Биркун // Іноземні мови в навчальних закладах. – К. : Педагогічна преса, 2007. – Вип. 2. – С. 68–75.
  8. Challenges in Translating Change into Practice: Textbook Development in Ukraine / L. Byrkun // Planning Change, Changing Plans. Innovations in Second Language Teaching. – University of Michigan Press, 2008. – Pp. 43–62.
  9. Навчально-методичний комплект для міжкультурного спілкування англійською мовою учнів старшої профільної школи / Л. В. Биркун // Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12.– Т. ХІ(136). – С. 71–76.
  10. Тhe USA in the Ukrainian Secondary Schools English Language Textbooks – Towards Balanced Images of Countries / Л. В. Биркун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Міжнародних відносин, 2010. – Вип. 91. – Ч. 1. – С. 3–6.