Кисла Оксана Федорівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 1991 р.: асистент.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію «Творчість Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції середини й другої половини ХІХ століття»

Керівник джерелознавчої практики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор 12 публікацій.

Наукові інтереси: методика викладання української мови, стилістика української мови, українська наукова мова, літературознавство.

Викладає курси:

  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Українська наукова мова

Вибрані праці:

  1. І. П. Котляревський – великий знавець малоросійського життя / О. Кисла // Вісник Київський національного університету імені Тараса Шевченка : Мова. Література. Фольклор. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003.
  2. Аналіз творчості П. Гулака-Артемовського / О. Кисла // Літературознавчі студії. – 2005. – № 12. – С. 244–247.
  3. Творчість Т. Шевченка в оцінці М. Костомарова / О. Кисла // Шевченкознавчі студії. – 2005. – 7. – С. 49–52.
  4. Оцінка творчості Т. Шевченка М. Костомаровим / О. Кисла // Шевченкознавчі студії. – 2007. – № 9. – С. 68–72.

 

E-mail: okysla@gmail.com